!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Flytdockan 1, fastigheten

Föreningens fastighet som ligger på Gröndalsvägen 141 - 149 i Gröndal, består av två huskroppar med entréplan, 3-4 våningar och vind samt källar-/suterrrängplan, typkod 320.

Antalet bostadslägenheter är 52 och lägenhetstyperna varierar mellan 2 - 6 rok. En lokal hyrs ut till ett daghem, en lägenhet hyrs ut till ett kommunalt gruppboende. Det finns åtta avgiftsbelagda parkeringsplatser.

Den totala boytan är 4 668 kvm och lokalytan 248 kvm, totalt 4 916 kvm. Byggnadsår och värdeår är 1981.

Energiförbrukningen uppmättes år 2009 till 168 kWh/kvm.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) godkändes år 2010.

Samma år visade mätningar att radonhalten med god marginal understeg riktvärdet 200 Bq/kbm inomhusluft. Det högsta värdet som registrerades var 60 Bq/kbm ± 20 Bq/kbm.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg-Hansa.