!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Inglasning av balkong

Om du vill glasa in din balkong...

Se regelverket nedan och kontakta också styrelsen genom att fylla i och lämna in blanketten ”Ansökan om tillstånd att förändra”. 

Anledningen till att styrelsen vill ha denna blankett är för att löpande kunna anmäla lägesritningar över fasadändringar till Stadsbyggnadskontoret, samt att du från styrelsen kan få en detaljritning från bygglovet att visa leverantören.

Efter styrelsens förfrågan hos några leverantörer är några mängdrabatter vid flera beställningar samtidigt hos en leverantör inte att räkna med eftersom varje balkong blir "skräddarsydd". 

Bygglov inglasning - Sammanfattning och slutsatser

1. Bygglov för ”mellanbalkonger” har registrerats och beviljats Stockholmshem. Flytdockan 1 har övertagit bygglovet i.o.m. köpet.  Styrelsen har sökt och fått förlängning av bygglovet godkänt att gälla till 2014-05-31.

2. Styrelsen har också sökt bygglov för ”botten-” och ”toppbalkonger”. Beslutet beviljades 2009-11-16 och inglasning skall påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från sagda datum. D.v.s. att nybeställningar måste vara genomförda senast 2014-11-16 för dessa balkongtyper.

Byggloven har alltså gått ut, men kan vara bra att ha till hands för den som tänker glasa in sin balkong.

Bygglovet typ A nedan gäller "mellanbalkonger"; typ B gäller "botten-" och "toppbalkonger".

Dokument

Bygglov_inglasning_Typ_A.pdf 2010-08-22
Bygglov_inglasning_Typ_B.pdf 2010-08-22
Ansökan om lov att förändra, ny 2.doc 2015-04-29