!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Grovsopor

Många av våra medlemmar håller nu på att bygga om sina bostäder. Detta medför ofta att man måste göra sig av med byggavfall. Avfallet är man själv skyldig att transportera till lämplig sopstation.

I våra grovsoprum får endast kastas sådant som får plats i avsedda kärl. Informationsskyltar om detta finns uppsatta på dörrarna.

Man skall också vara medveten om att föreningen, d.v.s. vi själva, numera får betala för hämtning av grovsopor.

För större teknikavfall får vi betala dyra extrahämtningar.