!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelse med flera

Styrelse vald av årsstämman 16 maj 2018

Ordförande Åsa Jonsson, 147:an, 073-444 17 28

Vice ordförande Martin Rickhammar, 149:an, 070-913 00 49

Sekreterare Barbro Bonnevier, 145:an, 073-241 30 05

Kassör Joakim Pansar, 149:an, 070-413 57 86

Emma Lindbäck, 147:an, 073-423 24 51

Sven-Åke Aulin, 145:an, 070-345 15 47

 

Ordinarie revisor

Birgitta Woll Thunqvist, 08- 545 876 61 eller 08-773 33 15

Revisorsuppleant

Elisabeth Mancini, 147:an, 08-19 24 59; 0176-26 25 87

Valberedning

Gert Gustafsson, 145:an, 070-715 31 01

Per Gustafsson, 141:an, 070-143 21 10

Christina Wiklund, 147:an, 073-330 47 43

Abbas Tadayon, 149:an, 072-319 56 00  

Styrelsen anser att fastigheten ska fungera utan frivilliga insatser från medlemmar och hyresgäster. Dock är sådana insatser naturligtvis välkomna.