!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Länkar

Hem och Fastighet AB sköter ekonomin åt brf Flytdockan 1

På hemsidan https://www.hemochfastighet.se/ finns diverse smått och gott!

 

Ekensberg på Facebook

Gruppen Ekensbergsberättelser samlar material till en bok med minnen från trakten.

https://www.facebook.com/groups/246478189162221/

 

Brf:er i Ekensberg

Brf Ekensbergs Udde (tidigare Ekensberg 2), ordf. Elisabeth Busk-Telenius

Hemsida: www.ekensberg.org

E-post:    info@ekensberg.org

 

Brf Stapelbädden 5, ordf Stefan Cederberg

Hemsida: https://dinbrfsida.se/stapelbadden5/

E-post:    info@stapelbadden5.nu

 

Brf Stapelbädden 6, Gröndalsvägen 184, ord styrelseledamot Malin Berggren

Stockholmshem sålde Stapelbädden 6 ("Vita Huset") som lokalfastighet till Q Living AB för 3,8 milj kr, för framtida omvandling till bostadsrätter.

 

Brf Stapelbädden 7, ordf Yvonne Strömberg

Hemsida: http://brfstapelbadden7.dinstudio.se/news_1.html

E-post:    stapelbadden7@gmail.com


Brf Flytdockan 1, ordf Bengt Hultman

Hemsida: www.flytdockan1.se 

E-post:    styrelsen@flytdockan1.se 

 

Brf Gröndalssundet

Hemsida: http://grondalssundet.bostadsratterna.se/ 

---------

Övrigt

Varvseken, bostadsrättsföreningarnas sammanslutning ute på Varvet; har samlingslokal, sköter badbryggan och skapar trivsel.

Hemsida: http://www.varvseken.se/

E-postvarvseken@gmail.com

 

Ekensbergs Båtsällskap (EBS) i Mörtviken http://www.ekensbergsbs.se/

 

Stockholm stads driftcentral

Driftscentralen tar emot felanmälan som rör gator, parker och torg. Det kan gälla till exempel belysning, städning, snöröjning, trafiksignaler, offentliga toaletter, klotter, skadedjur med mera.

Hemsida med anmälningsformulär:

http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Gator-och-torg/Felanmalan/