!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Stämma 2018

Tid: onsdag 16 maj klockan 19:00

Plats: Varvseken, Gröndalsvägen 190

Handlingarna kommer att publiceras längre ned. Eventuella synpunkter kan lämnas via kontaktformuläret härnedan. Du som vill lämna in en motion till årsstämman, vänligen skicka ett mail till styrelsen@flytdockan1.se eller lämna den i föreningens brevlåda, Gröndalsvägen 145 senast den 23 mars.

Gör Flytis bättre - skriv en motion!

Förslag till stämman ska skickas till styrelsen senast fredag 23 mars.

Det finns två vägar: antingen papper i föreningens brevlåda i 145ans entréplan, eller mejl till styrelsen@flytdockan1.se

Texten bör avslutas med en tydlig sammanfattning som stämman kan rösta ja eller nej till.

Dokument

Kallelse-Dagordning Stämma 2018.pdf 2018-04-24
Brf Flytdockan 1-Årsredovisning 2017.pdf 2018-04-22
Valberedningens förslag till styrelse för brf Flytdockan.pdf 2018-04-22
Proposition - stadgar-andra omröstningen.pdf 2018-04-22
Bilaga 1-Förslag Stadgar-konsoliderad version.pdf 2018-04-22
Bilaga 2-Stadgar med ändringar i rött.pdf 2018-04-22
Stämman 2018 signerat protokoll.pdf 2018-05-19