Vid förfrågan från mäklare hänvisas till Mäklarservice

Organisationsnummer: 716411-7405
Föreningsform: Bostadsrättsförening
Beskattas som: Privatbostadsföretag (äkta)
Antal lägenheter i förening: 52
Antal lokaler i förening: 1
Ägande i föreningen: Föreningen accepterar delat ägande. Juridisk person accepteras ej.
Energideklaration:Energiprestanda: 168 kWh/m2 år
Uppvärmning: Fjärrvärme. 

Föreningens ekonomi
Inga planerade avgiftsförändringar. (Kontrollerat 2019-01-29) Obligatoriskt tillägg på 160 kr/mån för bredband.
Kommande/Gjorda renoveringar
Föreningen har i dagsläget inte beslutat om någon kommande större renovering. (Kontrollerat 2019-01-29)

Genomförda renoveringar:
2017: Brandsäkerhetsåtgärder.
2017: Ny tappvattenväxlare.
2017: Pergolorna målade.
2017: Tätat sprickor i källarväggar.
2015: Takrenovering.
2015: Renovering av ventilation.
2015: Renovering av föreningens portar.
2015: Nya maskiner i tvättstugan.
2012: Hissarna renoverades/byttes ut.
2010-2011: Målning av trapphus och portar samt byte av belysning.
2010: OVK genomfördes.
2009: Stammarna i kök och bad spolades.

Bredband
TV: Leverantör Ownit. Det finns även möjlighet till ComHem.
Bredband: Leverantör Ownit. 100 Mbits/sek. Obligatoriskt tillägg på 160 kr/mån.

Bilplats
Det finns 8 avgiftsbelagda parkeringsplatser, som Q-park har hand om. Grannföreningen Brf Stapelbädden 5 har garage med plats för 140 bilar, där medlemmar i Brf Flytdockan 1 kan ansöka om plats. Boende i Brf Stapelbädden 5 har förtur. De parkeringarna har Stockholm Parkering hand om.

Gemensamma utrymmen
Gemensamma utrymmen är källarförråd, cykel- och barnvagnsrum som finns i port 145 och 147. Det finns även tillgång till tvättstuga, i port 145, samt gästlägenhet där kostnaden är 400 kr/natt.

Överlåtelse och pantsättning
Överlåtelseavgift är 2,5 procent av prisbasbeloppet) och pantsättningsavgift 1 procent av prisbasbeloppet. Betalas av köparen.


Övrigt
Trappstädning utförs av: Firma.

Husen har centralfläktar. Det medför att köksfläkt med motor inte är tillåten.
Allmänt om föreningen
Brf Flytdockan 1 är en äkta förening. Föreningen förvärvade fastigheten 2008 och äger marken. Föreningens två bostadshus har adresserna Gröndalsvägen 141-149. Tre av föreningens lägenheter upplåts med hyresrätt.

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Nabo
Föreningen har en hemsida: http://www.flytdockan1.se

Allmänt om föreningen
Brf Flytdockan 1 är en äkta förening. Föreningen förvärvade fastigheten 2008 och äger marken. Föreningens fastighet som ligger på Gröndalsvägen 141 - 149 i Gröndal, består av två huskroppar med entréplan, 3-4 våningar och vind samt källar-/suterrrängplan, typkod 320.

Antalet bostadslägenheter är 52 och lägenhetstyperna varierar mellan 2 - 6 rok. En lokal hyrs ut till ett daghem, en lägenhet hyrs ut till ett kommunalt gruppboende. Tre av föreningens lägenheter upplåts med hyresrätt. Det finns åtta avgiftsbelagda parkeringsplatser.

  • Den totala boytan är 4 668 kvm och lokalytan 248 kvm, totalt 4 916 kvm. Byggnadsår och värdeår är 1981.
  • Energiförbrukningen uppmättes år 2019 till 112 kWh/kvm.
  • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) godkändes år 2019.
  • År 2009 visade mätningar att radonhalten med god marginal understeg riktvärdet 200 Bq/kbm inomhusluft. Det högsta värdet som registrerades var 60 Bq/kbm ± 20 Bq/kbm.
  • Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg-Hansa. 
  • Den ekonomiska förvaltningen sköts av Hem och Fastighet AB. Föreningen har en hemsida: http://www.flytdockan1.se

 

Planer inför framtiden
Vi siktar inte på några större ombyggnader. Dock vet vi att våtrum i originalutförande behöver renoveras, genast eller inom några år. Hissarna ska uppgraderas, och den gemensamma belysningen i trapphus och källargångar ska bytas ut så att vi kan spara el. Avloppsstammarna har nyligen gåtts igenom och rensats; förhoppningen är att framtida stambyte inte ska bli aktuellt förrän 2020 - 2030.

 

Nycklar
Den gröna eller svarta plastbrickan, så kallad PAC-nyckel, ger tillträde till tvättstugan och bokningen av tvättider hör till lägenheten och ska överlämnas till köparen. Några säljare har missat den detaljen, vilket ställer till onödigt besvär.

Ladda ned

Icon representing an icon       

Stadgar
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Energideklaration Gröndalsvägen 141, 143, 145
Energideklaration Gröndalsvägen 147, 149
Blankett ansökan om medlemskap