Fastighet

NBF Entreprenad Tel. 072-715 39 44
Det går att skicka SMS från telefon (ej dolt nummer). Fritte ska kunna ställa kompletterande frågor. 
E-post: 

 

Vid fel på system för bokning av tvättstuga via internet

Styrelsen
E-post:  

 

Vid stopp i sopnedkast/sopsug

Envac Tel. 010-265 00 00
E-post:  
Formulär: Formulär via Envacs hemsida

  

Hiss

Nacka Hisservice Tel. 020-41 80 00


Avlopp

Avloppsteknik AB Tel. 08-799 98 00
Jourtelefon. 08-28 04 00
E-post: 

Vid svåra avloppsproblem som varken du eller NBF Service klarar av. Tänk på att om de rör avlopp som du har underhållsansvar för så går fakturan till dig som medlem. 


Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:

Ring 112 

 

Internet

Ownit
Tel. 08 - 525 07 300
Mån - Fre 08.00 - 20.00
Lör - Sön 10.00 - 10.00

Fler kontaktvägarKabel-TV

Comhem Tel. 90 222 
Mån-Fre 08.00-21.00
Lör-Sön 09.00-18.00

E-post: 

Om Du har fel på kabelteve mottagningen kontrollera först om dina grannar också har problem innan du felanmäler. Det underlättar felsökningen.

 

Insekter/skadedjur

Nomor AB Tel. 0771 - 122 300
Mån-Fre 07.00-18.00
Felanmälan direkt på nätet

Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring

 

Gator och trottoarer

Stockholm stad Tel: 08-651 00 00
Felanmälan på hemsida eller via app


För fel utanför föreningens mark till exempel gator, belysning, städning, snöröjning, trafiksignaler, klotter, skadedjur med mera.