Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor eller idéer.
Styrelsen anser att fastigheten ska fungera utan frivilliga insatser från medlemmar och hyresgäster. Dock är sådana insatser naturligtvis välkomna.
E-post:  eller via formulär
Brevlåda: Bottenplan i 145:an
Gröndalsvägen 145

Faktureringsadress:
Brf Flytdockan 1
Nabo 3185
Levfakt FE-258
105 69 Stockholm

 

Ordförande
Åsa Jonsson
Gröndalsvägen 147
   

Sekreterare
Elisabeth Wikström
Gröndalsvägen 141

      

Kassör
Joakim Pansar
Gröndalsvägen 149

 

Ledamot 
Martin Rickhammar
Gröndalsvägen 149
 

Ledamot
Christina Wilhelmsson
Gröndalsvägen 145

 

Ledamot
Anna Jonsson
Gröndalsvägen 141
 

Suppleant
Abbas Tadayon
Gröndalsvägen 149
 

Suppleant
Anna-Lena Efverman
Gröndalsvägen 147

 

Suppleant
Erling Parman Sievert
Gröndalsvägen 149

 

 

Revisorer

Ordinarie revisor
Birgitta Woll Thunqvist

 

   

Revisorsuppleant
Elisabeth Mancini
Gröndalsvägen 147

      


Valberedningens kontaktuppgifter finns här