Balkonginglasning

Om du vill glasa in din balkong, se regelverket nedan och lämna in blanketten Ansökan om lov att förändra.
Anledningen till att styrelsen vill ha denna blankett är för att löpande kunna anmäla lägesritningar över fasadändringar till Stadsbyggnadskontoret, samt att du från styrelsen kan få en detaljritning från bygglovet att visa leverantören.

 

Äldre bygglov
Tidigare har det funnits bygglov för ”mellanbalkonger”, ”botten-” och ”toppbalkonger”, men de har gått ut. De kan dock vara bra att ha till hands för den som tänker glasa in sin balkong.
Bygglov inglasning "mellanbalkonger" Typ A
Bygglov inglasning "botten" & "toppbalkonger" Typ B

 

Målning

Balkongtaken får endast målas med färgen stockholmsvitt. Det är viktigt att använda färg som är anpassad till underlaget (betong eller trä), så att takkonstruktionen inte skadas. Även hyresgäster får måla, på egen bekostnad. Den som målar ansvarar för eventuella skador på fastigheten - kontakta gärna Styrelsen om du är osäker.