Vi har ett kollektivt bostadsrättstillägg tecknat till vår fastighetsförsäkring via Trygg Hansa. På så sätt har samtliga en försäkring som täcker skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid vatten- och brandskador. Dessutom underlättas skaderegleringen när samma bolag handlägger såväl fastighetsskadorna som lägenhetsskadorna. Den egna hemförsäkringen täcker enbart skador på lösöret dvs lös inredning möbler, kläder o dyl vid vatten- och brandskador i lgh. Du kan läsa mer om bostadsrättstillägget i Informationsblad om Bostadsrättstillägg

 


Omfattning bostadsrättstillägg

Försäkringsmoment    Försäkringsbelopp
Brand, vatten- och inbrottsskador         Fullvärde
Allriskskada   Fullvärde
Självrisk   1500 kr
Vid vatten- och läckageskador är självrisken högre: 2 000 kr, 4 000 kr eller 10 000 kr, beroende på var skadan skett och vad som orsakat den.

 


Vid skada
Kontakta alltid styrelsen omedelbart vid vattenskador eller andra skador som kan påverka andra delar av fastigheten än din egen lägenhet.
När du fått en skada på din Bostadsrätt - Broschyr från Trygg Hansa

 

Vid andrahandsuthyrning
Andrahandsgäster rekommenderas att teckna en egen hemförsäkring med bostadsrättstillägg då en hemförsäkring är personlig.