Golven har en speciell konstruktion för luftning med platonmattor, spånskivor och särskilda golvlisterna med luftintag. Denna konstruktion får aldrig förändras i samband med iläggning av nya golv. Kontakta gärna Anders Säflund i 145:an på Telefon 0706-36 36 19 (dagtid). Han har fackkunskap samt är yrkesverksam inom golv och svarar gärna på frågor.

Bakgrund
Redan vid en luftfuktighet på 75 procent, som är vanligt förekommande, börjar golvens flytspackel avge hälsofarliga gaser. Orsaken är att flytspacklet innehåller biologiskt material. Gaserna är en fara inte bara för hälsan, utan också för golven. Även nylagda golv kan skadas. Det är alltså förbjudet att på eget hand ta bort platonmattor eller golvlister med luftintag. Om golvventilationen manipuleras i en lägenhet påverkar det balansen i hela ventilationssystemet.

Fördjupning för den byggnadstekniskt intresserade