Släng hushållssopor i trapphusens sopnedkast

Tänk på att

  • låta blöta sopor rinna av innan de läggs i soppåsen
  • gärna använda plastpåsar av lite tjockare mer slittålig plast som inte går sönder så lätt
  • packa inte påsen för full
  • se till att påsen är hel
  • knyta ihop påsen väl.

Sopsortera i de gröna kärlen på Gröndalsvägen

Om du vill sopsortera mjölkförpackningar, pizzakartonger, glas med mera gör du det i de gröna kärlen på Gröndalsvägen. Dessa får inte slängas i grovsoprummet eftersom de lockar till sig råttor och andra skadedjur.

Grovsopor i källaren

  • Det finns markerade kärl för olika avfallstyper utplacerade i soprummen. Indelningsordningen och anvisningarna ska följas.
  • Farligt avfall (t.ex. färgburkar, lösningsmedel och andra kemiska produkter) får inte slängas i sopkärlen eller lämnas i soprummet utan ska lämnas på miljöstation.
  • Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i sopnedkastet. Sådant avfall lämnas på särskilt anvisade platser i soprummet (elektronikkärl, batterikärl, glödlampskärl).
  • Ingenting på golven i soprummen!
  • Inget byggavfall i soprummen!