Du behöver föreningens tillstånd om du ska göra ändringar som rör:

 • Bärande konstruktion t.ex. ändringar i väggar
 • Byte av ytterdörr
 • Ändring av befintlig ledning för avlopp/brunn, värme, gas eller vatten
 • Ändringar som påverkar planlösning t.ex. flytta badrum/kök, ventilation, husets karaktär eller kan vara till nackdel för huset/boende.

Kontakta styrelsen och lämna ifylld Ansökan om lov att förändra. Handläggningstid är ca 1-2 månad.

 

Detta får du inte göra

 • Riva väggar eller flytta kök/badrum/dörröppningar (utan tillstånd)
 • Inglasning av balkong (utan tillstånd)
 • Koppla in fläktar till ventilationskanaler eller vädringsluckor
 • Ändra golvens konstruktion för luftning
 • Täcka igen ventilation
 • Byta element
 • Ändra fönster

Byggavfall vid renovering
Allt byggavfall är skyldig att själv transportera till kommunens återvinningscentral. Det får inte lämnas i föreningens grovsoprum, vilket innebär merkostnader för oss alla som bor i föreningen
Du kan även anlita företaget BigBag, www.bigbag.nu , som tillhandahåller stora plastsäckar för grovavfall och hämtar säckarna efter överenskommelse.

Närmsta återvinningscentral:

Östberga
Bussens väg 2, Huddingevägen/Sockenvägen
telefon 08-508 465 40


Störande arbeten
Störande arbeten såsom bilning och borrning i betong ska i huvudsak utföras på vardagar mellan klockan 08:00-17:00. Sådana arbeten ska i god tid aviseras till grannarna i husets båda trapphus. 


Rotavdrag

Läs mer hos skatteverket om kriterierna. Se även Expressens lista för enkel översikt.

 

Vad får jag göra?
Det som ingår i ditt Underhållsansvar i lägenhet får du ändra utan tillstånd