Du behöver föreningens tillstånd om du ska göra ändringar som rör:

 • Bärande konstruktion t.ex. ändringar i väggar
 • Byte av ytterdörr
 • Ändring av befintlig ledning för avlopp/brunn, värme, gas eller vatten
 • Ändringar som påverkar planlösning t.ex. flytta badrum/kök, ventilation, husets karaktär eller kan vara till nackdel för huset/boende.

Kontakta styrelsen och skicka in formuläret Ansökan om renovering. Handläggningstid är ca 1-2 månad.

 

Detta får du inte göra

 • Riva väggar eller flytta kök/badrum/dörröppningar (utan tillstånd)
 • Inglasning av balkong (utan tillstånd)
 • Koppla in fläktar till ventilationskanaler eller vädringsluckor
 • Ändra golvens konstruktion för luftning
 • Täcka igen ventilation
 • Byta element
 • Ändra fönster

Byggavfall vid renovering
Allt byggavfall är du skyldig att själv transportera till kommunens återvinningscentral. Det får inte lämnas i föreningens grovsoprum, vilket innebär merkostnader för oss alla som bor i föreningen
Du kan även anlita företaget BigBag, www.bigbag.nu , som tillhandahåller stora plastsäckar för grovavfall och hämtar säckarna efter överenskommelse.

Närmsta återvinningscentral:

Östberga
Bussens väg 2, Huddingevägen/Sockenvägen
telefon 08-508 465 40


Störande arbeten
Störande arbeten såsom bilning och borrning i betong ska i huvudsak utföras på vardagar mellan klockan 08:00-17:00. Sådana arbeten ska du som lägenhetsinnehavare i god tid avisera till grannarna i husets båda trapphus. Även tidpunkten för när det bullerstörande arbetet utförs ska framgå.


Rotavdrag

Läs mer hos skatteverket om kriterierna. Se även Expressens lista för enkel översikt.

 

Vad får jag göra?
Det som ingår i ditt Underhållsansvar i lägenhet får du ändra utan tillstånd