Nyheter

Nya Gräsanden dröjer ytterligare

Det blir inget beslut om nybyggnad på vår granntomt Flytdockan 2 förrän tidigast i höst. Det var där förskolan Gräsanden revs för två år sedan.

Bollen ligger nu hos Utbildningsförvaltningen som gör ett omtag och utreder framtidens skolor i hela norra Liljeholmen. Där ingår Ekensbergsskolan med Gräsanden, men även Gröndalsskolan, Blommensbergsskolan och andra skolor.

När Utbildningsförvaltningen tagit fram förslag ska politikerna i Utbildningsnämnden beställa skolor och ombyggnader från det kommunala fastighetsbolaget Sisab. Om det rör sig om väldigt mycket pengar blir det kommunstyrelsen som bestämmer.

Gräsanden är en detalj i detta, så det kan dröja innan Sisab får en beställning. Därefter ska Sisab ta fram ett nytt förslag.

Det gamla förslaget till nybyggnad har visat sig dyrbart bland annat därför att marken behöver saneras. Det är dyrt. Ekensbergs Varv lämnade många gifter efter sig. Grundvattnet kan vara förorenat, och det finns allehanda onyttigheter i marken. Provtagningar pågår och ska vara klara under våren 2020.

 

Sven-Åke Aulin, 070-345 15 47
styrelsen brf Flytdockan 1