Nyheter

Problem med vattencirkulation

Somliga lägenheter har haft problem med varmvattnet. Först efter långvarigt spolande har det varma kommit fram ur kranen.

Problemen fanns främst i 141an och 149an, men berörde även andra delar av fastigheten.

Den tidigare fastighetsskötaren lyckades aldrig hitta orsaken, trots flera försök.

En kunnig granne letade och mätte systematiskt, och fann bland annat följande som nu är åtgärdat:

* Produktfel. Det kom inget varmvatten trots ihärdigt spolande. Felaktig backventil i en nyinstallerad dusch. Sådant har en amatör ingen möjlighet att förebygga eller undvika, måndagsexemplar förekommer även bland rör och ventiler.

* Hanteringsfel. Varmvattnet kom så småningom, men blev aldrig så varmt som det borde. När badrummet renoverades hade rörentreprenören kopplat fel, vilket även drabbade underliggande lägenheter. När felkopplingen upptäcktes var den lätt att korrigera.

* Felbyggt redan från början. Temperaturen i en stam gick inte att injustera korrekt. Orsaken var att det sedan huset byggdes saknats en injusteringsventil.

* Felbyggt redan från början var det också i en lägenhet som under alla år haft återledningen av cirkulerande varmvatten kopplat till kallvattnet i stället för till varmvattnet. Någon har vid något tillfälle lagt märke till att något var fel och stängt av det felaktiga flödet, vilket något minskade besvären för de boende. Nu är själva felet åtgärdat.

* Materialfel. Någon har monterat kopplingar med felaktigt material, vilket medförde rost i varmvattnet. Troligen på Stockholmshems tid. Kopplingen är nu utbytt till rätt material.

Rekommendationer:

* Tala med vår fastighetsskötare Fritte! Den som bygger om, byter vattenblandare, radiator, kök, dusch eller liknande, bör tala med fastighetsskötaren Fritz Nygren, 072-715 39 44; . Fritte är kunnig, vet var stammarnas kranar sitter, och vilka kranar, ventiler och material som ger minst bekymmer. Fritte kan ge upplysningar och tips, men entreprenör väljer den boende helt fritt. Obs! Om Fritte vill ha betalt för sin rådgivning är det medlemmen, inte föreningen, som ska betala.

* Underrätta styrelsen om dina renoveringsplaner. Inte för att styrelsen skulle kunna eller vilja neka några åtgärder, men det är bra att styrelsen känner till förändringar i lägenheterna. Använd blanketten "Ansökan om lov att förändra", som finns under fliken Blanketter på hemsidans förstasida. Fel i en lägenhet kan orsaka problem hos grannarna, därför är det bra om styrelsen känner till förändringar i bostäderna.

* Kolla dina backventiler! Backventilerna som sitter i alla duschblandare kan av olika orsaker sluta fungera. (Backventil är en anordning som släpper igenom vatten i ena riktningen, men förhindrar att vattnet flödar i motsatt riktning.) Att det tar lång tid att få varmt vatten i duschen kan vara tecken på en felaktig backventil i din eller någon annans lägenhet.

 

* Hör av dig till Fritte eller styrelsen om vattnet inte flödar som det ska! Det kostar ingenting att slå larm om fel.