Nyheter

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i alla lägenheter v. 21

22-28 maj kommer vi att ha en OVK, obligatorisk ventilationskontroll, i våra byggnader. Luftflöde och ventilation kontrolleras i varje lägenhet och ett besök tar ca. tio minuter. Arbetet utförs av Rickard Berg från RME RickMan Energy, telefon 076-8837560 och 076-8837570, under följande tider:

  • Gröndalsvägen 141:
    • måndag 22 maj, kl. 8-17
  • Gröndalsvägen 145:
    • torsdag, 25 maj, kl. 16-20
  • Gröndalsvägen 147 och 149
    • söndag 28 maj, kl. 9-18

Kommer du inte att vara hemma när din lägenhet ska kontrolleras, måste du lämna din nyckel i föreningens brevlåda i förväg. Kom ihåg att märka din nyckel med ditt namn, lägenhetsnummer och adress inkl. våningsplan. 

Inför arbetet behöver du plocka undan framför och under alla uteluftsventiler för att underlätta åtkomst. Var noga med att ta bort ömtåliga föremål och skydda det som står i närheten, då det kommer att bli smutsigt vid arbetsområdet. 

Ansvarig för arbetet från styrelsens sida är Daniel Kallur, telefon 073-0933035.