Nyheter

Ny tvättstugebokning på hemsidan den 9 Oktober!

Hej alla boende!

Den 9 oktober kommer ett nytt bokningssystem för tvättstugan att publiceras på hemsidan. Det kommer att ersätta det nuvarande bokningssystemet som inte fungerar som det ska, vilket är krångligt och tidskrävande för oss i styrelsen att administrera. Observera att bokningar för den 9 oktober och framåt i gamla systemet inte kommer föras över till den nya bokningssidan. Vi rekommenderar därför att man inte bokar några tider efter 9 oktober, utan inväntar den nya bokningssidan.

Det nya systemet kommer att innebära några små förändringar och förbättringar.

Man bokar tvättid på vår BRF hemsida genom att logga in och gå till tvättstugebokning eller tvättmaskinsymbolen.

Där syns våra tre bokningsbara maskiner: Tvättmaskin 1, Tvättmaskin 2 och Grovtvättmaskin.

Tvättiderna är nu 2h långa + 45 min torktid. Tvättpassen är som tidigare mellan 07:00-21:00.

Man får ha max två förbokade tvättider samtidigt. Om det behövs är det alltså möjligt att boka 4h på samma maskin, eller 2h samtidigt på två maskiner.

När man bokar tid anger man namn och e-mailadress för bokningsbekräftelse, via denna bekräftelse finns en länk för avbokning om man behöver avboka tiden. Det går även att se och avboka alla sina bokade tider på hemsidan.

Dörren till tvättstugan öppnas nu med portnyckeln, alltså samma nycklar som man kan använda till entrédörrarna till trapphuset. Den tidigare PAC-nyckelbrickan kommer inte längre att användas. 

Den gamla bokningsdisplayen i förrummet till tvättstugan kommer att stängas av och inte längre användas. All bokning sker på hemsidan.

För att det ska bli ett smidigt byte till detta nya system var noga med att följa de nya reglerna och tiderna.

Vi hoppas att detta system ska fungera bättre för alla!

Styrelsen kommer att efter en tid utvärdera hur det nya systemet fungerar och om det behövs några ytterligare åtgärder. Hör gärna av er om ni har några synpunkter.

Med vänlig hälsning / Styrelsen