Styrelserapporter

Oförändrad avgift 2010; värmejustering pågår

* Årsavgiften förblir oförändrad under 2010. Därefter är avsikten att årligen höja, helst med samma procenttal varje år. Men sådant kan inte beslutas flera år i förväg; det kan inträffa saker som motiverar större eller mindre höjning än vad styrelsen planerat.

* I vinter har några lägenheter varit alltför kalla, men vi siktar på 21° C. Rolf Strand och Niklas Tengblad (med särskilda kunskaper i värmereglering) har åtagit sig att justera värmesystemet. De kommer att besöka några lägenheter för att mäta temperaturen.

* Mätningen av radongas är genomförd, och visade genomgående låga värden. Rolf Strand rapporterar till miljöförvaltningen.

* Alla lägenheter har fått nya nummer. Det är lantmäteriet som på riksdagens uppdrag genomför denna gigantiska omnumrering; på sikt ska kommunerna ha hand om registret. Vi behåller de gamla numren för internt bruk inom föreningen.

* Fiberkabeln är på väg och bör finnas i alla bostäder före sommaren.

* Det finns tecken på inbrott eller inbrottsförsök i källaren under 147-149. Vi ska kolla att dörrarna är i bästa skick; de boende rekommenderas att kolla om det varit påhälsning i källarförrådet.

Sven-Åke Aulin

 

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1