Styrelserapporter

Ny underhållsplan på gång; stämma på gång

* Det senaste styrelsemötet ägnades i huvudsak åt en uppdatering av underhållsplanen. När den nya planen är klar lägger vi ut den här på hemsidan.

* Föreningen har sålt en tvåa i 149:an. Där bodde tidigare en hyresgäst som inte gjorde rätt för sig och som därför blev uppsagd. Försäljningen inbringade 2,3 milj kr.

* Måndag 22 februari är sista chansen för medlemmar att anmäla ärenden för behandling av årsstämman. Lägg ett skriftligt meddelande i Flytdockan 1:s brevlåda i 145:ans bottenplan, eller mejla till styrelsenflytdockan1.se!

* Årsstämma blir det alltså torsdag 22 april kl 19, i Varvseken. Utförlig kallelse kommer senare.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1