Styrelserapporter

Försenad fiberkabel; sabotage i 147:ans entré

* Installationen av fiberkabel (för bredband och telefoni och TV) är försenad.

Från början fanns en fiberkabelgrupp med folk från de fyra bostadsrättsföreningarna ute på udden och från Bottenstocken 10 (de låga husen ovanför busshållplatsen Mörtviken). Gruppen jobbade flera månader med att ta in och bedöma offerter, och rekommenderade slutligen en leverantör.

Ungefär samtidigt hoppade några föreningar av samarbetet, och valde en annan leverantör.

Då blev Flytdockan 1:s styrelse förvirrad, och backade från sitt tidigare beslut att ansluta sig till fiberkabelgruppens rekommendation.

I skrivande stund står valet mellan att skriva avtal med den leverantör som fiberkabelgruppen rekommenderade eller att följa de avhoppade föreningarnas spår och välja en leverantör som är 90 000 kr billigare. Hela investeringen går på närmare en halv miljon kronor.

* Det finns privata elkopplingar i källarförråden. Där belysningen är dålig har boende installerat egna lampor som tar ström från fastighetens armaturer. Vi har kollat med vår fastighetsskötare Driftia som bestämt avråder från sådana arrangemang eftersom de kan leda till olyckor och dessutom sätta fastighetens försäkring ur spel. Styrelsen kommer därför att plocka bort alla privata elinstallationer i källargångarna.

* Omkring tjugo hushåll planerar att renovera badrummen, enligt en enkät som Carina Granholm (147:an) och Karin Käppe (149:an) genomfört. Nästa steg blir att ta reda på om det finns pengar att spara genom gemensam upphandling. Detta är privat projekt (badrumsrenoveringar är den enskildes ansvar). Föreningen har ansvar för sex hyreslägenheter och kan i bästa fall spara en slant genom att delta i en gemensam upphandling.

* Enligt underhållsplanen ska hissarna renoveras och trapphusen målas om. Upphandling pågår.

* Gruppboendet i 149:an har flyttat ut, till bostäder som ger varje boende eget kök och badrum. I april ska lägenheten befolkas av flickor i övre tonåren som behöver lugn och ro för att klara av sina gymnasiestudier. Det är kommunen som hyr lägenheten, och det är kommunen som väljer ut vilka personer som får flytta in med andrahandskontrakt.

* Tvättstugan har blivit varmare, samtidigt som kostnaden för uppvärmningen förväntas sjunka. Orsaken är att radiatorerna fått nya termostatventiler, och att fläktarna har justerats. Nästan alla radiatorer i lägenheterna har också fått nya ventiler, och några boende har därigenom fått behagligare inomhusklimat. Ingen har klagat hittills, men vi ser fram emot sänkt kostnad för uppvärmningen av husen.

* Firman som städar tvättstugan ska uppmanas att tömma sopsäcken och hålla rent under tvätthon.

* Radiatorerna i 147:ans bottenplan har flera gånger saboterats av någon som tydligen vill ha högre temperatur i trapphuset. Sabotagen har krävt ansträngningar och tycks ha numera ha upphört. Det är trist att någon lägger ner möda på att försämra föreningens ekonomi, att köra entréplanets stora element för öppet spjäll kostar omkring 8 000 kronor om året. Inte ens kråkorna har glädje av värmen.

* Hyrorna för föreningens hyresgäster höjs från 1 maj med 1,99 procent, efter förhandling med Hyresgästföreningen.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1