Styrelserapporter

Fiberkabel och avloppsrensning

* Det blir informationsmöte om installationen av fiberkabel, i anslutning till årsstämman torsdag 22 april. Vår fiberkabelinstallatör Cabling inleder kl 18; stämma kl 19.

De nya uttagen ska förhoppningsvis vara på plats i bostäderna "före industrisemestern", vad nu det kan betyda. Den som så önskar kan - på egen bekostnad - få flera uttag. Det blir billigare att beställa från början än att komplettera i efterhand.

När uttagen är på plats återstår att se till att kabeln kopplas till omvärlden och fylls med tv-program och internet och billig telefoni. Vi har ännu inte valt operatör. Hushållens valfrihet blir större än hittills. Den som vill kan fortsätta med Comhem precis som nu. Fiberkabeln ska ändå installeras i alla bostäder; senare kan det ju flytta in någon som föredrar fiberkabel före Comhem.

Det kommer mer information så småningom, när vi vet mer.

* Underhållsplanen är uppdaterad. Vi vet nu att vården av avloppsrören kommer att kosta omkring 50 000 kr år 2015, och att rören behöver saneras år 2020 vilket kostar omkring 250 000 kr. Detta är lönsamt på så sätt att Det Stora Stambytet - en betydligt dyrare historia - skjuts upp ytterligare 10-20 år.

* Den nyligen genomförda rensningen av avloppen alstrade närmare två ton sediment som skickats vidare till kommunens avfallshantering. All detta fanns tidigare i våra rör och kunde på sikt orsaka stopp och andra otrevligheter.

Genomgången av rören avslöjade brister i några lägenheter; berörda hushåll får så småningom information från styrelsen. Det gäller inte akuta hot (i så fall hade vi redan hört av oss), men sådana brister som bör undanröjas för att undvika framtida problem.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1