Styrelserapporter

Gammalt sopgnäll, ny hemsida

* Grovsoprummen är åter i fara. De missbrukas, vilket medför onödiga kostnader för föreningen. Många föreningar har tvingats stänga sina soprum; ska det drabba även Flytdockan 1?

Så här ska det vara:

- När kärlen är fulla får man inte kasta mer, inte ställa på golvet eller bygga höga torn av skräp. Om den som slänger kartonger viker i hop dem först blir det mer utrymme i containrarna.

- Stora hushållsmaskiner finns det ingen behållare för, sådant får var och en transportera till återvinningsstationen i Östberga eller någon annan stans. Grejerna ska inte dumpas i våra grovsoprum.

- Byggavfall, gamla möbler och liknande hör inte heller hemma i våra grovsoprum, inte ens när containrarna är tomma.

* Trapphusmålningen tog ett kliv framåt. Styrelsen beslutade att den ska genomföras, men att målningen ska samordnas med renoveringen av hissarna.

* Det blir Fortum som ska leverera fjärrvärmen till bostäderna på Varvet. Bostadsrättsföreningarnas ordförande har kommit överens, och nu återstår formella beslut i de fyra styrelserna. Under ett skede såg det ut som om även Stockholmshem skulle ansluta sig till köpargruppen, men Stockholmshem valde till slut att ordna värmen till sina kvarvarande fastigheter på egen hand.

* I samband med avloppsrensningen uppdagades brister i några lägenheter. Gert Gustafsson och Sven-Åke Aulin fick uppdraget att söka upp de medlemmar som kan få problem med fuktskador.

* Samtliga fem hyreslägenheter ska få badrummen renoverade på föreningens bekostnad. Hyresvärdar har inte bara rätt att inkassera hyra, de har också skyldighet att underhålla hyreslägenheterna.

* Alla boende får möjlighet att - på egen bekostnad - köpa samma säkerhetsdörr som Abbas Tadayon skaffade sig när hans lägenhet fått ovälkommet besök för en tid sedan, på dagtid!

* Golvventilation. Den som lägger nytt golv får inte ändra ventilationen. Kolla reglerna för ombyggnad! Om du är osäker på vad som gäller, tala med ordförande Gert Gustafsson!

* Vi byter webbhotell för hemsidan. En nyhet är att det nu blir möjligt att diskutera på hemsidan, och att försöka sälja eller köpa saker av varandra.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1