Styrelserapporter

Matrosen bygger ut, rabatterna rustas upp

* Förskolan Matrosen har fått lov att placera en lekstuga i anslutning till sin dörr mot gården.

* Trädgårdsgruppen ska anlita ett proffs för att få fram en detaljerad planering av gårdarna och planteringarna runt husen. Siktet är inställt på "Gård att njuta av hela året" och "Gröna miljöer som inte kräver så mycket praktiskt arbete".

* Eldriven köksfläkt får inte anslutas till husets ventilation. Endast så kallad kolfilterfläkt, där luften roterar i köket, är tillåten. Styrelsen har gett Gert Gustafsson och Sven-Åke Aulin i uppdrag att se till att denna regel efterlevs, så att inte husets ventilation sätt ur spel.

* Mer ventilation: vi har så kallade platon-golv, för att ventilera eventuella onyttigheter som flytspackel och betong kan avge. Därför är det viktigt att inte ändra golvkonstruktionen; redan vid 75 procents luftfuktighet finns det risk att onyttiga gaser alstras.

* Vi fortsätter överläggningarna med kommunen om våtrummen i gruppboendet (149an). gruppboendet har flera våtrum som behöver renoveras.

* Målning av trapphus har kommit så långt att vi utsett en entreprenör. Det är oklart när arbetet kommer igång.

* Renovering av hissar, en tvåstegsraket. Just nu försöker vi fastställa vad som verkligen behöver göras. Därefter ska vi leta efter den entreprenör som utför jobbet billigast.

* Grillen på gården mellan 141:an och 145:an ska flyttas så att inte allt os drabbar boende i 145:an.

* Det ser ut som om Fortum ska leverera all fjärrvärme till bostadsrättsföreningarna på Varvet. Vår förening håller dessutom ett öga på möjligheten att installera bergvärme och/eller solceller.

* En medlem har ansökt om rätt att installera parabolantenn på taket. Styrelsen avslog, med hänvisning till de risker för huset som en sådan installation medför.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas här på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!