Styrelserapporter

Lånen omplacerade; 149:ans sopnedkast fungerar igen

* Alla medlemmar kommer att erbjudas besiktning av våtrum (ej kök) på föreningens bekostnad.

* Trapphusmålningen börjar 1 oktober och ska vara klar till jul, enligt besked från entreprenören Sandå Måleri. Medlemmarna får dessförinnan ta ställning till två förslag. Trapphusens entréer och lägenhetsdörrarnas utsidor ingår i uppdraget. Hur det blir med hissarna är oklart, det beror på hur bråttom det är med hissarnas renovering. Nya belysningsarmaturer beslutas senare, när vi vet mer om belysningsteknikens utveckling.

* Hissarna har besiktigats. Vi får därmed ett underlag för planerat underhåll och renovering, och blir inte så utlämnade åt käcka förslag från den firma som får uppdraget att se över hissarna.

* Föreningen har omkring 20 miljoner kronor i lån. Två av lånen har omförhandlats. Efter förfrågningar hos fem banker beslutade styrelsen att låta lånen ligga kvar hos Nordea. Nu är ungefär en tredjedel obundet till rörlig ränta, en tredjedel på tre år och en tredjedel på fem år.

* Det har varit upprepade stopp i sopnedkastet i 149:an, där någon boende inte riktigt vet hur sopnedkastet ska användas.

Alltså: allting ska stoppas i sådana där vanliga plastkassar som finns i matbutikerna, och kassen ska knytas i hop. Det gäller även pizzakartonger och bag-in-boxkartonger för vin. Kartongerna ska plattas till och stoppas i plastkasse som ska knytas, annars är det stor risk för stopp.

Varje jourutryckning för att plocka bort kartonger kostar närmare 2 000 kronor.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas här på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!