Styrelserapporter

Först målning, sen hissar. Och så alla våtrum…

* Två förslag till färgsättning av trapphusen presenteras inom kort i föreningens kansli (vid tvättstugan). När medlemmarna sagt sitt inleds målningen under oktober. Den ska vara klar till jul.

* Renoveringen av hissarna skjuts upp till nästa år. En besiktning visar att det inte finns några akuta problem. Med stöd av besiktningen vet vi vad som ska bytas ut. Hisskorgar och hissmaskiner får vara kvar, medan signalsystem, dörrmaskinerier och datorer behöver förnyas. Detta skjuts upp till 2011.

* Fiberkabeln är nu installerad. Inom kort ska nätet besiktigas så att vi vet att vi verkligen fått det vi beställt. Sen återstår bara att skriva avtal med en kabelleverantör som ska förse kabeln med innehåll. Förhoppningen är att allt är klart i god tid före jul.

* Renovering av våtutrymmen är en stor fråga. Alla boende - medlemmar och hyresgäster - har fått information om läget i den egna bostaden.

Nu ska tre uppgifter lösas:

a/ Gruppboendet, föreningens största lägenhet med fyra våtutrymmen, hyrs av kommunen. Där behöv omfattande renovering. Styrelsen och kommunen har skilda uppfattningar om var ansvaret ligger, förhandlingar pågår. Arbetet kan inte inledas förrän förhandlingarna avslutats. Detta är ett stort och dyrt projekt.

b/ Föreningen har fem vanliga bostadshyresgäster. Föreningen är fastighetsägare och har ansvaret för att föråldrade våtrum renoveras, helst innan det uppstått någon vattenskada.

c/ Flertalet medlemmar behöver renovera bad och (i förekomande fall) separat wc. Några har redan gjort det. Alla har erbjudits besiktning. De flesta nappade på erbjudandet och har underrättats om läget i badrummet.

Föreningen har stort ansvar för punkterna a/ och b/, medan punkten c/ är den enskilde medlemmens ansvar. Tanken är att medlemmarna ska kunna anlita samma entreprenör som föreningen anlitar.

* Alla våtrumsrenoveringar ska dokumenteras av kompetent person. Vi återkommer med instruktioner och tips. Avsikten är att både medlemmarnas och föreningens försäkringar ska gälla om olyckan är framme och det uppstår en vattenskada.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!