Styrelserapporter

Styrelsen nobbade förslag till kabeloperatör, extra möte

Styrelsen beslutade vid ett extramöte att skjuta upp beslutet om vilken kabeloperatör som ska förse våra fiberkablar med innehåll.

Styrelsen skulle säga ja eller nej till ett enda förslag som förhandlats fram i samarbete med brf Stapelbädden 5 och brf Stapelbädden 7. Undertecknad Sven-Åke var Flytdockan 1:s representant i arbetsgruppen, och ansvarade också för informationen till styrelsen i Flytdockan 1.

Förslaget avvisades dels med hänvisning till bristfällig information om alternativa leverantörer, dels med hänvisning till att TV-utbudet ansågs alltför magert.

Några av styrelsens ledamöter efterlyste dessutom möjligheten att spela in TV-program på TV-boxens hårddisk, vilket inte är möjligt i det underkända förslaget.

Styrelsens Rolf Strand och Eric Tigerholm erbjöd sig vid sittande bord att utarbeta ett mer överskådligt förslag som ska ge de boende betydligt större valmöjligheter, och styrelsen ett bättre beslutsunderlag.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!