Styrelserapporter

Avgiftshöjningen dröjer. Kommunal mark ska skötas bättre.

* Trätaken ovanför balkongerna högst upp i trapphusen behöver läggas om. Det är föreningens ansvar. Arbetet inleds i vår.

* Föreningen har ansvaret för våtrummen i hyreslägenheterna, och letar efter någon bra entreprenör. Styrelsen tar tacksamt emot tips om bra företag (pålitligt och prisvärt).

* Trapphusmålningen startar senare än planerat, på grund av sjukdom hos entreprenören Sandå Måleri. Medlemmarna ska som utlovat få möjlighet att välja mellan två olika färgsättningar. Arbetet beräknas fortfarande vara klart vid årsskiftet.

* Installationen av fiberkabel (för internet, tv och telefoni) är klar och kontrollerad. Nu återstår att fylla kabeln med innehåll. Rolf Strand och Eric Tigerholm är föreningens agenter i jakten på bästa lösningen.

* Den tidigare utlovade avgiftshöjningen vid årsskiftet skjuts upp minst ett kvartal. Styrelsen vill veta mer om hur ekonomin utvecklats under 2011 innan det är dags för beslut. Bakgrunden är att kostnaderna för räntor, värme och el troligen sjunkit under året.

* Någon har höjt värmen från ett värmeelement i 145:ans entré. Det är sabotage, och kostar föreningen/medlemmarna 5000 kronor om året. Samma sak har tidigare inträffat i 147:ans bottenvåning; där har föreningen justerat termostaten för att försvåra nya sabotage.

* Den av staten föreskrivna obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) genomförs på förmiddagen torsdag 28 oktober.

* Flytdockan 1 är medlem i Intresseföreningen Varvseken, som sköter samlingslokalerna på Gröndalsvägen 190, badbryggan mm. Folk från Varvseken diskuterade nyligen Ekensbergsområdet med tjänstemän från stadsdelsförvaltningen.

Kommunen lovade att städningen ska bli bättre; att träd och buskar ska skötas med större omsorg och att Äventyrsparken som ligger upp mot Ekensbergsvägen så småningom ska restaureras.

Till våren ska kommunen ta bort de träd och grenar utanför Uddens Förskola som dödats med giftampuller. Då blir det möjligt att överblicka skadornas omfattning.

Rötterna från träden utmed Gröndalsvägen orsakar problem för fotgängare och fastigheter. Trottoarer och gräsmattor förstörs. Trafikkontoret ska se till att asfalten och gräset skyddas mot de vildvuxna rötterna.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!