Styrelserapporter

Fiberkabeln kommer snart. Grovsoprummen missbrukas.

* Den här gången kunde styrelsen samla sig kring en föreslagen kabeloperatör, som ska förse fiberkabeln med innehåll (internet, tv-kanaler, telefoni). Avtalet ska - förhoppningsvis - skrivas under 23 november. Det blir snabbare och billigare internet än vad Comhem erbjuder, samt ett stort TV-utbud. Om allt går på räls kan kabeln tas i bruk någon vecka in på det nya året.

* Vi fortsätter att leta våtrumsentreprenör. Föreningen ska renovera våtrummen i gruppboendet i 149:an samt de fem hyreslägenheterna och förskolan Matrosen. När föreningen hittat ett företag som vi tror på och testat kan naturligtvis intresserade medlemmar söka kontakt med samma företag.

* Alla som renoverar, eller har renoverat, bad eller wc uppmanas att lämna ett så kallat kvalitetsintyg till styrelsen. Det går naturligtvis bra med en kopia. Ett sådant dokument kan vara avgörande om det någon gång i framtiden inträffar en vattenskada. Utan ett sådant intyg finns risken att medlemmens/föreningens försäkring inte gäller. Vattenskador kan bli väldigt dyra.

* Värmesystemets cirkulationspump går hela sommaren, och styrelsen hade hoppats kunna spara pengar genom att stänga av pumpen de varmaste månaderna. Men sedan Rolf Strand räknat på saken visar det sig att en avstängning skulle kosta mer än den smakar, så pumpen får gå året runt även i fortsättningen.

* De som bor i 147-149 ska försöka förbättra ordningen i utrymmena avsedda för barnvagnar och cyklar.

* Alla trapphus måste tömmas inför ommålningen som inleds endera dagen. Endast krukväxterna är välkomna tillbaka när målningen är slutförd. Trapphusen är inga förvaringsutrymmen.

* Grovsoprummen kostar omkring 70 000 kr om året, eller en dryg hundralapp per lägenhet och månad. Flera styrelseledamöter anser att vi inte får valuta för pengarna och vill därför stänga grovsoprummen. Det är också så att några boende (särskilt i 147-149) missbrukar grovsoprummet och slänger vanligt hushållsavfall (äpplen, ölburkar mm) i containern som då blir grisig och otrivsam för alla utom traktens flugor.

Men sista ordet är inte sagt. Vi som inte har bil har stor nytta av grovsoprummen. Och hur blir det med möjligheten att sortera glödlampor, elavfall och metallavfall om grovsoprummen avskaffas?

* Det har varit problem med tvättstugans elektronik, så att det inte gick att komma in och hämta tvätt som var klar. Om detta händer igen: ta kontakt med Eric Tigerholm i 141:an, med undertecknad Sven-Åke Aulin eller med någon annan i styrelsen.

* Den "obligatoriska ventilationskontrollen" (OVK) visade att allt fungerar som det ska.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!