Styrelserapporter

Det blir OpenNet i fiberkabeln. Köp/sälj/skänk på Pryltorget!

* Jodå, nu är avtalet med kabeloperatören OpenNet, www.stockholm.opennet.se/, äntligen undertecknat. I slutet av januari 2011 tas den nya kabeln i bruk.

Priset blir omkring 150 kr/mån/medlem och är obligatoriskt för alla medlemmar. Det ger mycket bra uppkoppling till internet (100/100).

Hyresgäster kommer att få betala omkring 45 kr mer i hyra. Om hyresgästen också vill utnyttja internetanslutningen så kommer den uppkopplingen att kosta ytterligare omkring 105 kr/månad.

Styrelsen har ännu inte fattat beslut om slutliga priserna, det återstår en del formaliteter att reda ut.

Den som vill se på tv och/eller telefonera via fiberkabeln skall själv teckna abonnemang; OpenNet har ett stort utbud ("öppet nät"). Detta gäller både medlemmar och hyresgäster.

Det kommer mycket mer information om detta, i brevlådorna och här på hemsidan. OpenNet planerar också öppet hus på kvällstid i Varvseken, troligen i januari.

TV,telefoni och Internet från ComHem kommer att finnas kvar som vanligt även efter att fiberkabeln tagits i bruk. Men vill man helt gå över till tv, telefoni och internet via fiberkabeln, vilket säkert kommer att bli billigare, bör man tänka på vilka uppsägningstider som gäller hos ComHem.

* Det blir nytt tak över 147:ans entré mot busshållplatsen; det gamla taket var felkonstruerat så att nederbörden samlades på trappen (som också ska renoveras).

* Målningen av trapphusen går bra. Även grovsoprummen ska målas, efter årsskiftet.

* Grovsoprummen får en ny chans. De tidigare behållarna för metallskrot har avskaffats, förhoppningen är att det ska leda till bättre ordning. Samma gamla uppmaninger gäller fortfarande: mindre luft i containrarna (kartonger ska plattas till!), mindre hushållssopor i containrarna (använd sopnedkasten!).

* Den nya fjärrvärmen är nu inkopplad, utan att lägenheterna blev utkylda. Vår kassör Niklas Tengblad var enda vittnet, och han var imponerad av hur snabbt och effektivt arbetet utfördes. Tidigare har vi köpt värme av Stockholmshem, men nu köper vi tillsammans med övriga bostadsrättsföreningar i trakten direkt av Fortum, vilket ska bli billigare.

* Det har stått i kalendariet att styrelsen skulle ha ytterligare ett möte före årsskiftet. Det mötet är inställt.

* Det finns boende som vill sälja eller skänka bort användbara grejer, eller som vill köpa. Kolla knappen "Pryltorg" på hemsidans förstasida, i vänsterspalten!

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!