Styrelserapporter

Stadgeändring, extrastämma, fiberkabeln ska betalas

* Torsdagen 17 mars 2011 blir den en extra föreningsstämma, i föreningens lokal bredvid tvättstugan. På dagordningen finns en enda punkt, en stadgeändring som blivit aktuell i samband med installationen av fiberkabel.

För närvarande tas årsavgiften ut i proportion till andelstalen/bostadsytan.

Styrelsen vill göra det möjligt att ta ut samma krontal för alla bostäder. Fiberkabel till en stor lägenhet drar ju inte större kostnader än kabel till en liten.

Styrelsen vill dessutom göra det möjligt att ta ut avgift i proportion till förbrukning av varmvatten eller elektricitet.

Ändring av stadgarna förutsätter beslut på två stämmor, så saken kommer upp även på årsstämman 5 maj.

Styrelsens förslag återfinns i bilagan nedan.

* Avgift för fiberkabel till bostadsrätter. Styrelsen har beslutat att avgiften blir 150 kr för varje bostadsrättslägenhet. För detta får alla medlemmar tillgång till internet, samt möjlighet att på egen bekostnad komplettera med TV och telefoni.

* Fiberkabeln till hyreslägenheterna kommer att medföra höjd hyra, omkring 45 kr i månaden. Den hyresgäst som vill använda internet ska betala 150 kr i månaden till föreningen. Därefter har hyresgästen möjlighet att - också på egen bekostnad - komplettera med TV och telefoni.

* Senaste dag för medlemmar att lämna förslag till årsstämman är måndagen 21 mars.

* Hissarna ska förhoppningsvis renoveras under året. En konsult har tidigare undersökt vad som behöver göras, och styrelsen ska begära offerter från tre tänkbara leverantörer.

* Styrelsen fortsätter att söka entreprenör som i första hand ska reparera våtrummen i det tidigare gruppboendet på bottenvåningen i 149:an. Det finns flera kandidater; förhoppningen är att arbetet kan inledas med det snaraste. Om renoveringen av gruppboendet blir bra kan samma entreprenör anlitas för andra arbeten, i första hand renovering av hyreslägenheternas våtrum som föreningen har ansvar för.

* Gruppboendet ska i fortsättningen - som tidigare meddelats - befolkas av några flickor i övre tonåren som behöver lugn och ro för att klara av sina gymnasiestudier. Det är kommunen som hyr lägenheten, och som väljer ut vilka personer som får flytta in med andrahandskontrakt. Jag upprepar denna upplysning därför att kommunen i ett skede var otydlig beträffande sina planer. Nu vet vi vad som gäller.

* Det går rykten om att det finns medlemmar som bryter mot bestämmelserna om ventilation. Det gäller dels golvlisterna/socklarna, som ska vara ventilerade, dels spisfläktarna som inte får vara motordrivna. Eftersom avvikelser kan vara ett hot mot fastighetens ekonomi och klimat har styrelsen gett Gert Gustafsson och Sven-Åke Aulin (det mindre roliga) uppdraget att kontrollera golvventilation och köksfläktar.

* Vi ska bjuda in brandskyddet för att få tips om hur vi kan förebygga risker och skador.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!