Styrelserapporter

Ny UH-plan, gamla lånevillkor

Senkommen rapport från styrelsemötet 10 mars:

* Nordea har frågat om vi vill lägga om lån på så sätt att det blir lite dyrare just nu, men i bästa fall billigare på längre sikt. Styrelsen avböjde; det kommer fler tillfällen att se över lånen.

* Ny belysning i trapphus och källargångar ser ut att vara ett sätt att spara på föreningens elförbrukning. Det betyder att investeringen skulle kunna betala sig själv på tre eller fyra år. Nu prövas olika alternativ.

* Vid renovering av badrum uppkommer frågan om den fula anordningen för montering av vattenmätare måste vara kvar. Styrelsen har inga synpunkter på vad medlemmarna väljer. Det är möjligt att alla så småningom blir tvungna att mäta sin förbrukning av (varm)vatten.

När det gäller hyreslägenheterna är det styrelsen som beslutar. Vi har valt att ta bort uttaget i gruppboendet, eftersom det blir både billigare för föreningen och snyggare för hyresgästen.

* Det så kallade gruppboendet i 149:an nb - omkring 200 kvm som hyrs av kommunen - får nu sina fem våtrum renoverade. Där har hittats mögelskador.

* Underhållsplanen justerades. Den nya versionen finns på hemsidan under fliken "Brf Flytdockan 1, fastigheten" i vänsterspalten. Den nya planen visar att årets kostnader blir omkring 1 miljon kronor större än tidigare beräknat. En orsak är att renoveringen av hyresgästernas badrum (0,5 milj kronor) flyttats från år 2010 till år 2011. Renovering av trätaken ovanför de översta balkongerna är nödvändig, kostar 170 000 kronor, och förnyelsen av gemensam belysning beräknas kosta 150 000 kronor. Gårdsrenovering har räknats upp med 200 000 kronor till 500 000 kronor.

Notera att underhållsplanen är just en plan för att vi ska ha överblick över vad som behöver göras, förr eller senare. Varje åtgärd förutsätter ett särskilt beslut i styrelsen.

* Och så var det golvlisterna, som ska vara ventilerade. Styrelsen får lägga ner orimliga mödor på att övertyga några få medlemmar om detta, bland annat har vi tvingats konsultera juridisk expertis.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!