Styrelserapporter

Fiberkabel kostar, gratis kultur i tvättstugan

* Fiberkabeln är äntligen på plats, och alla får vad de önskar. Nu är det dags att betala. Från 1 juni höjs månadsavgiften för bostadsrättshavarna med 150 kr, och för hyresgästerna höjs hyran med 42 kr/månad.

Alla borättshavare har tillgång till Internet, antingen de vill eller inte.

Hyresgäster måste betala ytterligare 150 kr/mån för att få tillgång till Internet.

Se vidare under "Fiberkabel med mera" i vänsterspalten på hemsidans förstasida.

* Belysningen i trapphus och källargångar är moderniserad. Ljuset tänds när någon rör sig i närheten av lampan, och släcks efter en stund. Det sparar el och pengar för föreningen.

* Alla boende ska erbjudas en plutt att skruva fast på vattenkranarna, för att dämpa flödet och göra vattenstrålen mer behaglig samtidigt som föreningens kostnader för kallt och varmt vatten begränsas. Erbjudandet kommer på hemsidan.

* På föreningsstämman efterlystes möjligheten att ta den urgamla tv-kabeln i drift, den som fanns före Comhem. Styrelsen vill att saken ska utredas. Förhoppningen är att kunna erbjuda marksänd tv utan att blanda in ComHem eller OpenNet. Frågan är vad det kostar.

* Det är bra om den som drabbas av inbrott eller skadegörelse i garaget anmäler detta inte bara till polis och försäkringsbolag, utan även till Stockholm Parkering som sköter garaget (08-772 96 00; ). Parkeringsbolaget anpassar sin bevakning efter brottsutvecklingen.

* På stämman efterlystes cykelskjul. Styrelsen har begrundat frågan och kommit fram till att det hänger ihop med en eventuell upprustning av ytorna omkring husen. Eventuella cykelskjul får därför vänta på att planeringen av ytorna kring våra hus blir klar.

* Grovsoprummen dök upp på stämman. Det är inte aktuellt att stänga grovsoprummen. Men undertecknad Aulin undrar varför det förekommer både färgburkar och en utrangerad tvättmaskin i grovsopen under 147:an - 149:an, trots att alla numera borde veta att sådana missbruk hetsar somliga medlemmar att vilja stänga grovsoprummen. Varken färgburkar eller vitvaror är välkomna i grovsopen; de drar extremt stora extra kostnader för föreningen.

* Nyblivne kassören Hans Bonnevier tänker inrätta ett litet bibliotek i tvättstugan. Alla är välkomna att låna och donera böcker!

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!