Styrelserapporter

Nystart för gårdarna; ingen omstart för gammal kabel

* Trädgårdsgruppen har tagit fram ett förslag för modernisering av gårdarna. Jorden är gammal och förbrukad; att byta den skulle kosta närmare 200 000 kronor.

På styrelsemötet 14 juni kunde Lena Berglund (145), Ylva Sandberg (141), Lena Hultman (149) och Annica Hallgren (147) presentera kompletta förslag för våra två gårdar. Nya planritningar, nya växter. Den sammanlagda kostnaden uppgår maximalt till 500 000 kronor.

Styrelsen gav klartecken för gården 147-149, och hoppas att arbetena där blir klara redan i år.

Gården 141-145 får anstå till nästa år; dels gäller det att hålla i slantarna (bland annat måste alla fyra hissarna uppgraderas med det snaraste), dels kan erfarenheter från den första gården (147-149) användas vid beställning av arbetena på gården 141-145.

Styrelsen underströk att den sammanlagda kostnaden ska uppgå till högst 500 000 kronor.

* Den urgamla tv-kabeln, den som användes innan Comhem drog sin kabel, borde åter tas i bruk, enligt ett förslag till årsstämman. Avsikten är att gratiskanalerna ("must carry") skulle bli tillgängliga, med god kvalitet.

Medlemmen Eric Tigerholm hade undersökt saken tillsammans med Gunnar Jansson (sambo med förslagsställaren Christina Pettersson).

Efter diskussion kom styrelsen fram till att föreningen inte har något att vinna på att aktivera denna urgamla kabel. Det finns outnyttjat utrymme i fiberkabeln som är lättare och billigare att utnyttja.

Och gratiskanalerna finns redan nu tillgängliga via Comhems kabel, utan någon insats av arbete eller pengar.

* Olyckliga omständigheter har gjort att hissrenoveringen ännu inte kommit igång. Men den kommer!

* Underhållsplanen har uppdaterats. Notera planen inte är en förteckning över vad som beslutats; planen är endast till för att viktiga saker inte ska glömmas bort, och för att styrelsen ska veta vilka kostnader som väntar runt hörnet.

* Det blir arbete med rördragning i 145:ans källare i sommar. Förskolan nedanför 149:an har hittills köpt vatten från oss, men ska i fortsättningen klara sig utan Flytdockan 1 som mellanhand. Rörarbetena kan tänkas medföra störande ljud. Styrelsen har krävt att entreprenören ska varsla tio dagar i förväg.

* Vi ska själva under sommaren byta en så kallad värmeväxlare som finns bakom den låsta dörren "UC" i 145:ans källare. Detta sker tämligen ljudlöst; däremot kan det bli något avbrott i vattenförsörjningen. Vi hoppas kunna varsla i god tid.

* Styrelsen funderar vidare över tidigare utlovade flödesbegränsare till vattenkranarna. Det har visat sig att tapprören kan se olika ut, så det är inte bara att köpa ett parti flödesbegränsare och dela ut. Styrelsen återkommer om detta!

* Numera ska det finnas fästpunkter för säkerhetslinor på taken. Jag har visserligen inte sett fästpunkterna med egna ögon, men jag har lånat ut en nyckel till entreprenören som skulle göra jobbet, och sedan fått tillbaka nyckeln. Fästpunkterna ska göra det möjligt att skotta taken vid svåra snöfall, som vi haft de två senaste vintrarna. Stockholmshem brydde sig aldrig om att installera fästpunkter, men vintrarna var mildare på den tiden.

* Trapphusmålningen ska vara fullbordad veckan efter midsommar.

* En medlem med gott minne har frågat vad som gäller målning av balkongtakens undersida. Det ska vara stockholmsvitt, och färgen ska vara anpassad till underlaget (trä eller betong). Den enskilde ansvarar för eventuella skador på fastigheten.

* Mer balkongnytt: renoveringen av alla trätaken högst upp är nu klar; endast besiktningen återstår.

* Inför sommaren: vid akuta ärenden går det säkert att få tag på någon i styrelsen; det finns massor av telefonnummer på hemsidan.

* Synpunkter på den nya belysningen i gemensamma utrymmen skickas lämpligen till styrelsenflytdockan1.se. Det kan vara svårt att se hur den nya belysningen fungerar nu på sommaren då det är som ljusast. Men i början av hösten ska vi göra nya justeringar, om det behövs.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!