Styrelserapporter

Förnyelsen av gårdarna dröjer. Vattnet får rinna utan begränsning.

* Förnyelsen av gårdarna är uppskjuten tills vidare. Trädgårdsgruppen hade invändningar mot styrelsens beslut (se rapport från styrelsen 110614), och styrelsen bad Trädgårdsgruppen om kompletterande information. Sen bröt sommaren ut …

* Vid slutbesiktningen efter renoveringen av de högst belägna balkongtaken upptäcktes diverse brister i fasaderna. Utredning pågår.

* Niklas Tengblad och Hans Bonnevier undersöker dels möjligheten att bostadsrättsföreningen sköter förvaltningen av parkeringsplatserna i egen regi, dels möjligheten att utöka antalet parkeringsplatser.

* Det tidigare utlovade erbjudandet om flödesbegränsare till vattenkranarna (se rapport från styrelsen 110512) blir inte av. Styrelsen har ändrat sig. Besparingen är inte så säker som vi trodde, dessutom har ett eventuellt kommande EU-beslut radikalt ändrat förutsättningarna.

* Renoveringen av hissarna har nu kommit så långt att sex företag bjudits in att lämna anbud. När anbudstiden gick ut 2 september hade två företag svarat. Fortsättning följer.

* Flertalet boende skiter väl i avloppssystemet, som just därför behöver kärleksfull omvårdnad. Alla hushåll har underrättats om resultatet av inventeringen våren 2010, och många har därefter uppgraderat sina badrum. Men det fanns brister även i fastighetens avloppsrör. Styrelsen tar nu tag i denna föga glamorösa uppgift.

* Moderniseringen av den gemensamma belysningen i trapphus och källargångar blev klar lagom till sommarsolståndet. Vid den tiden var det inte så lätt att testa den nya installationen. Nu är det lättare att urskilja var ljuset är alltför svagt, och om rörelsedetektorn är felinställd. Det blir en slutjustering efter 15 september. Du som har synpunkter på belysningen kan lämna en lapp i föreningens brevlåda som finns i 145:ans entré, eller skicka ett mejl till styrelsenflytdockan1.se.

* Gruppboendet i 149:an ska åter tas i bruk, denna gång av unga skötsamma flickor som av olika anledningar behöver ett boende för att kunna slutföra sina studier. Första inflyttning 5 september. Styrelsen hoppas att våra nya grannar ska finna sig väl tillrätta hos brf Flytdockan 1!

Sven-Åke Aulin

sekreterare brf Flytdockan 1

070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!