Styrelserapporter

Hissar, avgiftshöjning, skatteåterbäring, badrumsrenovering

* Det blir Nacka Hisservice som tar hand om renoveringen av hissarna. Arbetet inleds i slutet av november i 145:an, och fortsätter sedan med 147:an, 141:an och 149:an. Turordningen utgår från rapporter om jourutryckningar.

Varje hiss kräver två arbetsveckor, en vecka då hissen är helt avstängd och en vecka då hissen delvis är avstängd. Ingen avstängning under jul och nyårshelgerna.

Nacka Hisservice har redan tagit över servicen av hissarna, Nytt nummer till felanmälan 020-41 80 00, ska fungera dygnet runt.

Kalaset kostar närmare 1,7 miljoner kronor. Styrelsen ansöker hos vår bank Nordea om att få utöka lånet.

* Årsavgiften till brf Flytdockan 1 höjs från 1 januari 2012 med 2 procent. Avgiften för fiberkabeln/bredbandet ändras inte.

* Brf Flytdockan 1 har fått tillbaka omkring 12 000 kr från skatteverket. En dom i Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) slår fast att bostadsrättsföreningar inte behöver skatta för ränteinkomster. Skatteverket hade tolkat lagen fel.

* Sisab, det kommunala bolaget som äger fritidshemmet Gräsanden nedanför 149:an, får i dagarna ett krav från brf Flytdockan 1. Vi kräver kompensation för de olägenheter som rördragningen från 145:an till Gräsanden medfört.

* Den långvariga förvaringen av byggavfall och gammalt sanitetsporslin skapar otrivsel, både inomhus och utomhus. Det har förekommit stora säckar med byggavfall i 145:ans entré, klart olämpligt med tanke på brandrisken.

Den som beställer renoveringen ansvarar för att avfallet forslas bort. En rimlig ordning är att avtala med entreprenören om en första borttransport så snart den inledande rivningen är klar, och att ta hand om resten när hela bygget är färdigt några veckor senare.

* Den som renoverar badrum kan få gratis hjälp med kvalitetskontrollen av Avloppsteknik Svenska AB. När alla kopplingar är klara, men innan det nya golvet läggs på plats, kan man ta egna bilder av rör, golvbrunn och kopplingar med digitalkameran och skicka bilderna till båda dessa adresser:

;

Avloppsteknik har lovat att omgående granska bilderna och skicka svar så att golvläggningen kan genomföras. När golvet väl är på plats går det inte längre att kontrollera kopplingarna.

Avloppsteknik (www.avloppsteknik.se/; 08-799 98 00) har föreningens uppdrag att se till att fastighetens avloppsrör sköts på rätt sätt så att vi slipper framtida skador.

Sven-Åke Aulin

sekreterare brf Flytdockan 1

070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!