Styrelserapporter

Oväntat skatteavdrag, fler p-platser, för mycket byggavfall

Det styrelsemöte som var planerat till 26 oktober blev inställt. Alltför många ledamöter hade förhinder, den kvarvarande skaran var inte tillräckligt stor för att kunna fatta beslut på ett korrekt sätt.

Här är ändå några upplysningar om vad som händer:

* Den som var med redan vid ombildningen 2008 och som sedan säljer har ett skatteavdrag att se fram emot när realisationsvinsten ska beräknas. På ett tidigt stadium amorterade föreningen ett lån på flera miljoner vilket skattetekniskt leder till att reavinsten minskar. Kassören Hans Bonnevier vet mer.

* Styrelsen överväger att ordna fyra nya parkeringsrutor på parkeringsplatsen, vilket skulle ge tillskott till kassan.

* Trappbelysningen är nu slutjusterad, till glädje för många.

* Hissrenoveringen inleds vecka 48, i skiftet november-december. Turordningen blir 145; 147, 141 och 149. Varje hiss kräver två veckor, en vecka helt avstängd och en vecka delvis avstängd. Ingen avstängning under julen.

* Styrelsen har sagt upp avtalen med Driftia (fastighetsskötsel), Svea Park (markvård och snöröjning) samt Stockholm Parkering (parkeringsplatsen och -automaten). Det är tre år sedan föreningen tillträdde som fastighetsägare, och därmed dags att se över vilken service vi behöver.

* Tidtabellen för sopnedkasten ser fortfarande ut att hålla. I mitten av november ska sopsugen åter vara i drift, åtminstone enligt BoDAB som sköter anläggningen.

* Någon har låtit delar av sitt gamla badrum ligga och skräpa mellan 145an och 147an alldeles för många veckor.

Vällagrat

Den som renoverar ska naturligtvis se till att badkar, toastolar och gammalt bruk fraktas bort redan efter de första intensiva dagarna, kanske behövs en andra transport när allt är klart. Det är inte trevligt när avfallet får ligga kvar vecka efter vecka; dessutom lockar det till sig annat skräp som inte alls har med renoveringen att göra.

 

 

 

Sven-Åke Aulin

sekreterare brf Flytdockan 1

070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!