Styrelserapporter

Grannfastigheten gör rätt för sig. OpenNet lär sig sköta fiberkabeln.

* Gårdarna har åter blivit aktuella, sedan Trädgårdsgruppen lämnat ett förslag där alternativen kan jämföras med varandra. Efter diskussion sköts frågan upp; styrelsen behöver läsa på. Även cykelparkeringen sköts på framtiden, eftersom den hänger ihop med gårdarnas utformning.

* Den färgglada "månlandaren" som sedan några veckor står på vår parkeringsplats ska bort. Anläggningen används för att förse de små traktorerna med sand som sprids på traktens gångvägar. Styrelsen hoppas att ägaren hittar en mer diskret placering.

* Styrelsen har nu beslutat att det blir fyra nya p-platser på parkeringen.

* Som alla kan se står sopcontainern fortfarande kvar. Enligt uppgift från entreprenören pågår reparationerna, hela tiden. De inleddes efter haveriet i början av juli.

* Hissrenoveringen ska genomföras som planerat, och inleds i 145:an måndag 5 december. Någon trist typ har tagit bort lapparna med upplysningar om renoveringen, vilket inte hindrar att projektet genomförs.

Hissen kommer att vara avstängd i närmare två veckor; under vecka två kan man komma överens med någon reparatör som kan köra hissen tillfälligt vid särskilt stort behov (pianoleverans eller liknande).

* Det kommunala bolaget Sisab, som bland annat äger grannfastigheten Flytdockan 2 med fritidshemmet Gräsanden nedanför 149an, har nu lovat att ersätta brf Flytdockan 1 med 35 000 kronor för de olägenheter sommarens rördragningar orsakade oss. Sisab ska dessutom betala några av Driftias jourutryckningar till följd av misstag i anslutning till rörarbetena.

* Den kommunala stadsdelsförvaltningen har frågat om traktens bostadsrättsföreningar vill medverka till vården av den kommunala marken utmed strandkanten. Brf Flytdockan 1 avböjer erbjudandet; vi anser att det är kommunen som ska sköta den kommunala marken.

* Det har varit störande driftavbrott i fiberkabeln den senaste tiden. Medlemmen Eric Tigerholm har inlett en intressant dialog med OpenNet om orsaken, samt tipsat om enkla förbättringar så att vi slipper just denna typ av störningar i fortsättningen.

* Byggavfallet mellan 145an och 147an ligger fortfarande kvar. Vi är allt fler som undrar vem som bytte toastol mm för några månader sedan. Med tanke på skräpets placering ligger det nära till hands att misstänka någon granne i föreningen.

Sven-Åke Aulin

sekreterare brf Flytdockan 1

070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!