Styrelserapporter

Sätt upp lappar i portarna! Kolla bilder från varvsepoken!

* För första gången på flera månader finns det inget byggavfall utanför våra portar.

Den som ställer ut byggsopor ska naturligtvis se till att de tranporteras vidare till någon återvinningsanläggning.

Den som renoverar ska rapportera det till styrelsen, det finns en blankett på hemsidan.

Den som renoverar ska visa hänsyn till grannarna genom att i god tid varsla om borrning, bilning och avstängning av vattnet. Detta borde vara en självklarhet.

* Styrelsen fortsätter diskussionen p, p-platserna, efter att en medlem protesterat mot den planerade utökningen. Avsikten var att öka föreningens intäkter med 20.000 kr eller lika mycket som en höjning av årsavgiften med 1 procent skulle inbringa.

* Årsavgiften ökar ändå med 2 procent vid årsskiftet, som tidigare meddelats.

* Omgörningen av gårdarna skjuts på framtiden. Arbetet beräknades kosta 500.000 kr förutom ökade driftskostnader, vilket kräver ytterligare nya lån som föreningen inte har råd med för närvarande.

* Föreningen behöver ändå utöka lånen i början av 2012, för att klara av hissrenoveringen.

* En pil på strandpromenaden bortåt badbryggan har nyligen sågats ner. Virket var friskt, men trädet var livsfarligt. På grund av en djup spricka kunde trädet rämna när som helst.

* Daniel Ekman i 145:an har lovat att mot ringa ersättning fräscha upp borden som står på gården mellan 147:an och 149:an.

* Bostadsrättsföreningen Udden har numera två hemsidor, sedan portombuden startat en egen sajt Portombudssidan brf Udden. Där finns bland annat intressanta bilder från den tid då det byggdes fartyg här i trakten.

* Hissen i 145:an är nu renoverad. Om larmknappen trycks in några sekunder ljuder en stark signal som hörs i hela trapphuset, om larmknappen hålls inne lite längre får man kontakt med en telefonist som kan se varifrån larmet kommer, och som man kan tala med. Larmet fungerar även vid strömavbrott liksom nödbelysningen, som ser ut som en liten knopp i taket.

Sven-Åke Aulin

sekreterare brf Flytdockan 1

070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!