Styrelserapporter

Adjö Stockholm Parkering, hej då Sita! Välkomna Q-Park och Big Bag!

* I mitten av januari tar Q-Park över skötseln av våra åtta parkeringsplatser från Stockholm Parkering. Förhoppningen är att föreningen därmed drar in mer pengar på verksamheten genom bättre avtal och fördubblat timpris, till 10 kr/timme. Dygnsavgiften förblir oförändrad.

* Sita tömmer grovsoporna för sista gången onsdag 25 januari. Veckan därpå tar Big Bag över hanteringen av grovsopor och elavfall, vilket blir billigare för föreningen. Sita ska dock fortsätta att tömma tidningspapperscontainern utanför 141-145:an.

Big Bag använder andra kärl, och inleder med rengöring av grovsoprummen. Kärlen töms onsdagar eller torsdagar.

* Vid renoveringen av hissen i 147an upptäcktes en säkerhetsbrist som under alla år slunkit igenom besiktningarna. Just detta problem kommer aldrig mer att uppstå, åtminstone inte i våra hissar. Förhoppningen är att arbetet i 147an ska bli klart i tid, trots denna incident.

* Årsstämma blir det torsdag 3 maj kl 19, i Varvseken som vanligt.

* Efter årsstämman blir det någon enkel förtäring och möjlighet till samvaro utan ordförande och protokollskrivning. Danne Ekman i 145:an har lovat att sköta utspisningen; han hoppas på fler frivilliga händer.

* Styrelsen träffas var fjärde vecka. Den som har något på hjärtat är välkommen att höra av sig; datum för sammankomsterna finns i kalendariet här på hemsidan.

* Driftia har fått en påstötning om städningen dels bakom tvättmaskinerna, dels om den nedersta delen av trappan i 141:an.

* Den allt dyrare elektriciteten försöker styrelsen kompensera med diverse besparingar. Ett exempel är den nya belysningen i trapphusen som slås på när någon rör sig i närheten av en armatur. Men vi har inte hittat någon metod att kompensera för att avgiften för elkablarna stiger. Den senaste prishöjningen kostar 10-20 tusen kronor om året, och det finns inget alternativ till monopolisten Fortums.

* Värmen är också en tung post, men genom att byta ut värmeväxlaren som förser radiatorerna med varmvatten sparar vi pengar. Styrelsen har gjort studiebesök i undercentralen i 145:ans källare och lyssnat till Niklas Tengblads förklaringar. Även varmvattnet i kranarna förses med vatten via en värmeväxlare, men den behöver inte bytas. Inte än.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!