Styrelserapporter

Gårdar, cyklar och hissar kräver uppmärksamhet

* Styrelsen har fått en skrivelse från Trädgårdsgruppen med ett antal frågor. Styrelsen konstaterar i ett svar att de 500 tkr som angetts i underhållsplanen för närvarande inte är finansierade.

Styrelsen inbjuder Trädgårdsgruppen till möte för diskussion om exempelvis cykelparkering och jordförbättring.

* Underhållsplanen är uppdaterad. Planen är en påminnelse om vad som väntar runt hörnet, inte en lista över beslut som styrelsen har fattat.

* Det finns stort behov av fler cykelställ. Styrelsen undersöker möjligheten att installera fler cykelparkeringar utmed infarten mellan 145:an och 147:an. Ingenting är ännu beslutat.

* Hissrenoveringen är godkänd av besiktningsman. Kostnaden blev omkring 1,7 milj kr.

Vid inspektionen upptäcktes två brister som inte har med renoveringen att göra, men som behöver rättas till. Dels är brandskyddet felaktigt utformat vid varje hissdörr, vilket innebär att eld och giftiga rökgaser kan spridas på ett farligt sätt. Dels är de så kallade styrskorna som leder hissen utmed de vertikala styrstängerna helt utslitna i 145:an. Besiktningsmannen rekommenderar att vi byter styrskor på alla fyra hisskorgarna.

* Vår förbrukning av värme har minskat efter övertagandet. Vi ligger nu på genomsnittlig nivå i trakten.

* Problemen med boende som tagit bort de ventilerade golvlisterna ser ut att vara lösta. Medlemmar som sålt bostaden har sett till att rätt golvlist installeras i samband med flytten.

* Det pågår förhandlingar om skötsel av utomhusmiljön, fastighetsskötsel, städning och entrémattor. Byte av leverantörer kan bli aktuellt.

* Tre lägenheter har fått nya ägare under vintern, och en fjärde lägenhet ligger ute till försäljning.

Sven-Åke Aulin

sekreterare brf Flytdockan 1

070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!