Styrelserapporter

Visioner, cyklar, växter, tak samt ett och annat kontrakt

* Gårdarna var det stora samtalsämnet på den gamla styrelsens sista möte före årsstämman.

Trädgårdsgruppen (Lena Berglund, Ylva Sandberg och Lena Hultman) var inbjuden. Gruppen förespråkade sin vision av gårdarna, som de också presenterat i entréerna. Gruppen ville veta när det kan finnas tillräckligt med pengar för att genomföra planerna.

Styrelsen konstaterade att ekonomin för närvarande inte tillåter några omfattande gårdsrenoveringar, och kunde inte heller lova att pengarna skulle finnas vid en bestämd tidpunkt i framtiden.

Däremot önskade styrelsen förslag på vad som behöver göras omgående, exempelvis utökad cykelparkering och markskötsel.

Trädgårdsgruppen svarade att det enligt experter är meningslöst att "smådutta". Det krävs ett större grepp, med öronmärkta pengar.

När Trädgårdsgruppen efter avslutad diskussion lämnat sammanträdet beslutade styrelsen

att ge vår nuvarande markentreprenör Svea Park i uppdrag plocka fram tio förslag till markförbättringar som kan genomföras på kort sikt. Det kan gälla byte av jord, beskärning av träd och buskar, utbyte av gamla ålderstigna växter mot nya fräscha. Förslagen från Svea Park ska diskuteras med Trädgårdsgruppen före beslut.

att installera 36 nya, säkrare cykelplatser, vilket (inklusive markarbete) kostar närmare 100 000 kr.

Vårens städdag hänger i luften. Varken Trädgårdsgruppen eller styrelsen har föreslagit något datum.

* Husens tak har besiktigats, varvid diverse brister upptäckts. Det är ännu oklart vad vi behöver göra omgående, och vad det kan tänkas kosta. Utredning pågår.

* Styrelsen har ändrat sig beträffande entrémattorna. Den tidigare leverantören Carpeting får behålla uppdraget, till en lägre kostnad.

* Nu är det helt klart att hyresvärden Flytdockan 1 ansvarar för underhållet av de lägenheter som hyrs ut. När Stockholmshem var hyresvärd låg en del av ansvaret hos hyresgästerna, vilket medförde lägre hyra. När ansvaret nu flyttas över på hyresvärden höjs hyran med omkring 40 kr per kvadratmeter och år, vilket motsvarar drygt 200 kr i månaden för en tvåa på 68 kvm. Denna höjning ligger vid sidan av den vanliga årliga hyreshöjningen.

* Driftia ska även i fortsättningen ta hand om fastighetsskötseln.

* Förskolan Matrosen har lovat att reparera staket och grindar på gården 141-145.

* Plåtdörrar har brutits upp och en låscylinder har stulits i källaren under 141 - 145.

* Det så kallade bostadsrättstillägget, som är en komplettering av hemförsäkringen, ingår i årsavgiften till brf Flytdockan 1. Det står i våra stadgar att föreningen ska betala detta tillägg.

Avsikten är att förebygga ekonomiska katastrofer vid exempelvis stora vattenskador. Sådana är visserligen ovanliga, men förödande om de inträffar.

Flera av våra grannföreningar har också betalt denna försäkring för medlemmarna. Nu har de beslutat att upphöra med den servicen.

Brf Flytdockan 1 fortsätter naturligtvis att betala detta bostadsrättstillägg, så som stadgarna föreskriver.

* I anslutning till årsstämman träffades den nyvalda styrelsen för att fördela uppdragen inom sig.

Stämman hade valt Joakim Pansar (149:an) att efterträda Barbro Stribolt som suppleant. Det är den enda personförändringen.

Ordförande Gert Gustafsson, sekreterare Sven-Åke Aulin och kassör Hans Bonnevier fortsätter med sina uppdrag. De bor alla i 145:an.

Övriga ledamöter är mer utspridda: Carina Granholm (147), Niklas Tengblad (149) och Åsa Bonthelius (141)

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!