Styrelserapporter

Livrem och hängslen och andrahandsuthyrning mm

 * Brf Flytdockan 1 betalar medlemmarnas så kallade bostadsrättstillägg till hemförsäkringen. Det blir billigare än om var och en ska teckna detta tillägg, och framför allt är det en trygghet om någon råkar ut för en kostsam olycka typ vattenskada.

Bostadsrättstillägget gäller även den medlem som inte har någon egen hemförsäkring. Men då saknas ansvarsdelen, det som tidigare kallades drulleförsäkring.

De flesta vattenskador har inget inslag av vållande eller klantighet. Å andra sidan: om olyckan är framme kan det handla om många hundra tusen kronor.

Styrelsen uppmanar därför alla medlemmar och hyresgäster att hålla sig med en hemförsäkring. Där finns en ansvarsdel som kan vara viktig om någon boende har orsakat skada. Utan hemförsäkring kan det bli föreningen eller någon granne som får stå för större eller mindre del av kostnaderna.

Styrelsen förespråkar alltså både hängslen och livrem (hemförsäkring och bostadsrättstillägg)!

* Aftonens stora diskussion gällde en ansökan om andrahandsuthyrning. I sådana frågor kan medlemmens intresse stå emot föreningens.

Enligt stadgarna ska andrahandsuthyrning godkännas av styrelsen.

För föreningen är det bäst om lägenheterna bebos av medlemmar (eller hyresgäster). Då blir det fler boende som är valbara till förtroendeuppdrag, och som kan tänkas vilja hjälpa till inom föreningen. Andrahandshyresgäster är vanligen likgiltiga inför bostadsrättsföreningens vardag.

Tyvärr ger varken våra stadgar eller Bostadsrättslagen någon vägledning i avvägningen mellan föreningens och medlemmens intresse.

Styrelsen har därför sedan flera år lutat sig mot Hyreslagen, som reglerar en hyresgästs rätt att hyra ut i andra hand.

Hyreslagen pekar ut sådana skäl som kan ge rätt till uthyrning i andra hand. Det kan gälla ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden. I sådana fall har en hyresgäst, eller en medlem i brf Flytdockan 1, vanligen rätt att hyra ut sin bostad i andra hand.

Vår medlem fick klartecken till slut.

Om en medlem vill hyra ut i andra hand men styrelsen säger nej kan medlemmen överklaga hos Hyresnämnden, som är en domstol för boendefrågor.

* Det blev ingen städdag denna vår. Vi får nöja oss med entreprenören Svea Parks insatser. Till hösten kommer den gemensamma markskötseln förhoppningsvis åter igång, då finns det många förbrukade växtdelar att ta hand om.

* Föreningens sandlåda, på gården mellan 141:an och 145:an, ska få påfyllning.

* Klottret på betongrören som står på gatan ner mot parkeringen är fult och skulle behöva målas över. Dessutom behöver pergolorna (träställningarna i anslutning till portarna) på gårdarna målas om. Styrelsen undersöker vad det kostar att lägga ut jobben på ett proffs.

* Vi dröjer med att utnyttja det lånelöfte vi har sedan tidigare. För stunden behöver vi inte mer kontanter.

Däremot behöver styrelsen veta mer om vad det kan kosta att reparera konstaterade brister på taken, och hur bråttom det är reparera.

* Trädgårdsgruppens utrustning ska flyttas, och i fortsättningen inrymmas i städutrymmet i 147:ans källarplan.

* Det skiftande trycket i vattenkranarna utreds sedan flera veckor.

* De nya hyrorna sägs vara klara, men styrelsen har inte sett något protokoll. Vi kan därför inte meddela hur mycket hyrorna höjs, eller från vilken tidpunkt.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!