Styrelserapporter

Lägre elkostnader, högre hyror, färre plank; pergolorna ska pysslas om

 

p>* Föreningens kostnader för elförbrukning har minskat! En orsak är att det går åt mindre el sedan den allmänna belysningen utrustades med rörelsedetektorer och fläktarna i ventilationssystemet finjusterades. En annan orsak är att elpriset sjunkit. Nästa möjliga besparing gäller tvättstugan, men det får vänta till dess maskinerna behöver bytas ut.<strong></strong></p>

<p>* Hyrorna höjs med 2,7 procent från 1 maj, samt med 40 kr/kvm från 1 juli.</p>

<p>Den senare höjningen hänger samman med att ansvaret för tapetsering och målning av bostadsrum har flyttats tillbaka till hyresvärden. När Stockholmshem ägde fastigheten låg ansvaret hos hyresgästen, som därför betalade lägre hyra.</p>

<p>På Hyresgästföreningens förslag har ansvaret för målning och tapetsering av flyttats tillbaka till hyresvärden, varvid hyran blir högre.</p>

<p>Hyresgästerna ska få individuell information om de nya hyrorna.</p>

<p>* Planket vid 147:ans entré mot busshållplatsen har kanske sett sina bästa dagar. Om styrelsen inte lyckas lista ut meningen med brädorna ska de tas bort.</p>

<p>* Nya cykelställ är på plats, Trädgårdsgruppen har planterat. Pergolorna (träställningarna) på gårdarna ska förhoppningsvis målas.</p>

<p align="right">Sven-Åke Aulin

 sekreterare brf Flytdockan 1

 070-345 15 47</p>

<p><strong>Frågor? Synpunkter?</strong> Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!</p>