Styrelserapporter

Brister i fasaderna, felaktiga hyresavier, men godkänd radonmätning

 

<p>* Det är problem med fasader och tak. Reparationerna kan bli dyrbara, en konsult uppskattar kostnaderna till minst 400 000 kronor. Felaktigheterna är delvis av gammalt datum, från den tid Stockholmshem ägde husen.</p>

<p>* Två döda vinbärsbuskar på gården 147-149 har plockats bort. Ersättningsbuskarna hamnade av misstag på gården 141-145, där det fanns ett tomt utrymme i planteringen.</p>

<p>* Det är numera klarlagt att planket utanför 147:ans entré mot busshållplatsen är till för att skydda en lägenhet mot insyn och inbrott. Planket ska därför vara kvar.</p>

<p>* Styrelsen letar efter ny ekonomisk förvaltare som ska efterträda UBC vid årsskiftet.</p>

<p>* En av orsakerna till bytet av ekonomisk förvaltare är att det på försommaren visade sig att UBC skrivit fel på hyresgästernas inbetalningsavier det senaste året, trots korrekt information från styrelsen. De sex hyresgästerna har betalat för lite och drabbas därför av närmare 30 000 kr i retroaktiv hyra, vid sidan årets hyreshöjningar. Styrelsen förstår att detta är obekvämt för hyresgästerna.</p>

<p>* Det är numera möjligt att kontrollera en fastighets energideklaration och annat på Boverkets hemsida <a href="http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Energideklaration/Sok-basuppgifter-i-energideklarationer/#" target="_blank">http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Energideklaration/Sok-basuppgifter-i-energideklarationer/</a>.</p>

<p>Om Flytdockan 1 anges att radonmätning inte är utförd. Uppgiften var riktig när energideklarationen registrerades i september 2009. Radonmätningen gjordes senare samma höst och visade att radonhalten med god marginal understeg riktvärdet 200 Bq/kbm inomhusluft. Det högsta värdet som registrerades var 60 Bq/kbm ± 20 Bq/kbm.</p>

<p align="right">Sven-Åke Aulin

 sekreterare brf Flytdockan 1

 070-345 15 47</p>

<p><strong>Frågor? Synpunkter?</strong> Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!</p>