Styrelserapporter

Ny ekonomisk förvaltare, nya växter på gårdarna nya hot mot Varvseken

 

<p>* Hem och Fastighet tar vid årsskiftet över den ekonomiska förvaltningen av brf Flytdockan 1, efter UBC. Styrelsen tror att den ekonomiska förvaltningen därmed ska fungera bättre. Tyvärr har UBC ställt till en del trassel, det gäller bland annat rapporteringen till Skatteverket i samband med överlåtelser och felaktiga aviseringar till hyresgäster.</p>

<p>Uppgifter om nytt inbetalningskonto mm kommer senare i höst; kan vara bra för den som är bortrest en längre tid och vill betala in avgiften i förväg.</p>

<p>* Växtligheten kring husen ska förnyas och träd ska beskäras. Bland annat blir det mer grönska även vintertid.</p>

<p>* Kabeloperatören OpenNet ska även i fortsättningen sköta fiberkabelns uppkoppling mot Internet, förutsatt att några trådar i källaren under 145:an aktiveras. Styrelsen har undersökt marknaden och funnit att OpenNet fortfarande är bäst.</p>

<p>* Föreningen <a href="http://goto.glocalnet.net/varvseken1/" target="_blank">Varvseken</a> - som sköter badbryggan och samlingslokalen på Gröndalsvägen 190 - har bekymmer. Verksamheten bekostas av bostadsrättsföreningarna i trakten (Flytdockan 1, Stapelbädden 5, Stapelbädden 7 samt Ekensbergs Udde). Ännu så länge.</p>

<p>Varvseken är till för alla som bor i Ekensberg, i bostadsrätt eller hyresrätt. Det gäller badbryggan och olika aktiviteter i lokalen som också kan hyras billigt för barnkalas, föreningsmöten och minnesstunder.</p>

<p>Häromåret slutade Ekensbergs Udde att betala sin del, varvid hela verksamheten kom i fara. Numera har Ekensbergs Udde återupptagit betalningen, vilket också välsignades av Uddens årsstämma i våras.</p>

<p>Men det går rykten om att motståndet mot Varvseken åter blommat upp inom Ekensbergs Udde. Bland annat sprids den felaktiga uppgiften att Varvseken inte behöver stöd från bostadsrättsföreningarna utan klarar sig på de individuella medlemsavgifterna.</p>

<p>Detta är ett missförstånd. Varvseken behöver för närvarande 50 kr/lägenhet/månad för att överleva. Individuellt medlemskap ger den enskilde möjlighet att påverka Varvsekens verksamhet, men är inte ett alternativ till stödet från de fyra bostadsrättsföreningarna.</p>

<p>Om en bostadsrättförening slutar betala frestas övriga föreningar att göra likadant, och området blir av med badbryggan och samlingslokalen. Förra gången överlevde Varvseken därför att brf Ekensbergs Udde återupptog betalningarna.</p>

<p align="right">Sven-Åke Aulin

 sekreterare brf Flytdockan 1

 070-345 15 47</p>

<p><strong>Frågor? Synpunkter?</strong> Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!</p>