Styrelserapporter

Oförändrad avgift, möjlig vårfest men vart tar avloppet vägen?

* Avgiften förblir oförändrad under nästa år. Styrelsen diskuterade dels möjligheten att sänka avgiften, dels möjligheten att höja avgiften med exempelvis 2 procent varje år. Beslutet blev att avgiften ska förbli oförändrad.

* Genomgång av 2012 års bokföring och budget för 2013 visar att ekonomin har förbättrats.

* Det finns önskemål om en fest för boende i brf Flytdockan 1 till våren. En afton tillsammans, kanske i anslutning till vårens  eventuella städdag eller som avslutning på årsstämman eller vid annat tillfälle. Den som är intresserad av att hjälpa till kan höra av sig till Daniel Ekman, 145:an, 070-578 30 40.

* Styrelsen beslutade ta reda på vart vårt avlopp och vårt dagvatten från marken tar vägen. Frågan är om brf Flytdockan 1 bidrar till föroreningarna i Mälaren.

* Den tvättkorg som saknas i tvättstugan får ytterligare en tid på sig att hitta hem, innan vi nödgas köpa en ny. Sådana utgifter hamnar till slut på avgiften!

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!