Styrelserapporter

Vårt avlopp går till Henriksdal. Brf Udden avgör Varvsekens framtid.

* Vi bidrar inte till föroreningarna i Mälaren. Joakim Pansar har undersökt saken och funnit att både avlopp och dagvatten så småningom hamnar i reningsverket i Henriksdal.

* När brf Flytdockan 1 köpte fastigheten av Stockholmshem friskrev sig säljaren från allt miljöansvar, exempelvis gifter i marken. Det är möjligt att denna friskrivning inte var helt korrekt. Bra att veta om det skulle uppstå problem med den giftiga marken.

* Sedan några månader saknas en tvättkorg i tvättstugan. Nu är en ny tvättkorg på väg, kostar 1 500 kr. Men vart tog den gamla tvättkorgen vägen?

* Årsstämma blir det torsdagen 25 april. Styrelsens sammankomster är inlagda i kalendern på hemsidan.

* Fjärrvärmen köps numera tillsammans med övriga föreningar i trakten. Större kunder får bättre priser. Arrangemanget har sänkt värmekostnaden med 10 procent.

* Varvsekens framtid är fortfarande hotad. Brf Uddens styrelse anser sig inte kunna ta beslut om bidrag till Varvseken utan lämnar över frågan till föreningsstämman senare i år.

Det handlar om de 50 kr per lägenhet och månad som behövs för att vi ska kunna behålla samlingslokalen, badbryggan, välskötta grillar och parkbänkar.

Brf Udden drar enligt årsredovisningen in 6 milj kr i hyror och avgifter. Det bör räcka för att klara de 80 000 kr det kostar brf Udden att medverka till Varvsekens överlevnad.

Om brf Udden hoppar av är det stor risk att vi alla mister Varvseken. De tre övriga föreningarna har inte så stort intresse av att betala sina andelar och dessutom Uddens andel, särskilt inte som boende i Udden använder Varvseken i åtminstone samma utsträckning som övriga boende i området.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!