Styrelserapporter

Tvättmaskiner, fiberkabel, måsar, årsstämma, byggavfall. Samvaro?

* Flera maskiner i tvättstugan har den senaste tiden varit i olag. Driftia reparerar, styrelsen funderar över när det är dags att köpa nytt.

* Fiberkabeln har krånglat av och till efter årsskiftet. Leverantören OpenNet förklarar att det varit allvarliga fel vid två tillfällen, och bedyrar att dessa nu ska vara reparerade.

* Måsar är charmiga. Men de är aggressiva när de skyddar sina ägg och sina ungar, och deras träck är starkt frätande och kan skada taken. Grannföreningen Udden har gått till motangrepp vilket gör våra tak mer attraktiva än tidigare. Vi undersöker om även brf Flytdockan 1 ska vidta åtgärder.

* Förslag till årsstämman (torsdag 25 april) ska lämnas till styrelsen senast måndag 4 mars. Antingen i föreningens brevlåda Gröndalsvägen 145, entréplanet, eller med e-post till styrelsenflytdockan1.se.

* Byggavfallet som uppstår vid renovering av kök och bad ska placeras bakom containern för begagnade tidningar utanför 145:an. En medlem försökte hyra mark av kommunen, men det visade sig vara både krångligt och dyrbart. Det är förbjudet att placera byggavfall på trottoaren och på marken mellan trottoar och gata.

* Ingen har ännu hört av sig till Daniel Ekman, 145:an, 070-578 30 40 och erbjudit sina tjänster i samband med den lite festliga samvaro som flera medlemmar efterlyst. Kanske i anslutning till vårens eventuella städdag, eller som avslutning på årsstämman, eller vid annat tillfälle. Du som är intresserad av att ge samvaron ett handtag: snacka med Danne, han svarar nästan alltid!

* Vi har bytt ekonomisk förvaltare, från UBC till Hem och Fastighet. Skiftet gick bra, trots att avgifter och hyror nu ska betalas till ett nytt konto. Den som vill utnyttja autogiro kan ladda ner blanketten som finns längst ner på denna sida, eller vända sig till någon i styrelsen.

* Föreningen har sålt en lägenhet i 149:an. Där bodde tidigare en hyresgäst som sagt upp kontraktet och flyttat.

* 141:ans port mot Gröndalsvägen har krånglat en längre tid, och reparerats flera gånger. Problemen återkommer, dörren hänger alltför nära golvet och är känslig för mycket små gruskorn. Ett tips: sopa undan gruset, det kan hjälpa om dörren inte vill gå i lås. Senare i vår ska Driftia försöka öka avståndet till marken genom att lägga i brickor i gångjärnen.

* Intensivt nattligt sällskapsliv har upprepade gånger stört boende i 147:an. Om det inte hjälper att tala med grannen är det styrelsens ansvar att tala den boende tillrätta.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!