Styrelserapporter

Fortsatta störningar i fiberkabeln. Allt fler fimpar vid portarna.

* Avbrotten i fiberkabeln har återkommit, senast (?) söndag 3 mars hela förmiddagen. Vi håller kontakt med OpenNet, som inte betalar ersättning men som försöker förbättra tekniken så att avbrott ska upptäckas och åtgärdas tidigare.

* Allt fler fimpar samlas utanför våra entréer. Grannarna blir irriterade och utväxlar misstankar och klent underbyggda beskyllningar. Fimparna har blivit en snackis. Jag anar att det finns roligare samtalsämnen.

* Torsdag 25 april håller vi årsstämma i Varvseken. Ett bra tillfälle att ställa frågor till styrelsen, och att välja nya ledamöter.

* Traktens måsar lever farligt. Brf Udden anlitar ett företag som plockar bort bon och pickar ägg. Brf Flytdockan överväger att göra samma sak. Synpunkter är välkomna!

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!